Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
Blends
Blends

Een blend is een samenstelling van meststoffen. Het toepassen van blends is een goede aanvulling om percelen op maat te bemesten. Echter het gebruik van blends heeft naast voordelen ook nadelen. Een goede blend moet aan een aantal eisen voldoen om een juiste verdeling van meststoffen te kunnen realiseren.

 

Meststoffen worden regelmatig aangeboden in de vorm van blends. U kunt ervoor kiezen om blends te kopen of om zelf meststoffen met elkaar te vermengen tot een blend. De meststoffen Nutramon en Granular3 van OCI Agro vormen hoogwaardige componenten voor de productie van blends. Door een gelijkwaardige korrelgrootteverdeling, hardheid en soortelijk gewicht van deze meststoffen zijn homogene blends met goede strooi-eigenschappen te maken.

 

Voor- en nadelen
Het gebruik van blends heeft een aantal voordelen, maar er zijn ook nadelen aan verbonden.  

Voordelen

  • De nutriëntensamenstelling kan worden afgestemd op de behoefte van het gewas;
  • Het aantal werkgangen kan worden beperkt.

 Nadelen

  • Strooi-eigenschappen zijn vaak minder goed dan reguliere meststoffen;
  • Kwaliteit van de blend is sterk afhankelijk van het uitgangsmateriaal en een juiste menging;
  • De meststoffen worden niet altijd op het juiste moment gestrooid, waardoor er niet efficiënt wordt ingespeeld op de gewasbehoefte;
  • Kwaliteit is vaak niet optimaal.

Kwaliteit en aandachtspunten blends
De opslag en distributie heeft een grote invloed op de kwaliteit van blends. Tijdens de op- en overslag hebben individuele korrels in een blend (met verschillende eigenschappen) de neiging om zich af te scheiden. Deze ontmenging treedt met name op bij blends met een grote fractionering. Hierdoor ontstaat er een geen constante doorstroom. Het strooien van een blend kan hierdoor voor een grote onnauwkeurigheid zorgen in het strooibeeld. Het strooibeeld is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de blend en de werkbreedte. Door minder breed te strooien verlaagt u de kans op een verkeerd strooibeeld
Ontmenging vindt niet alleen plaats tijdens distributie en opslag, maar ook tijdens het rijden met de kunstmeststrooier. Als gevolg hiervan worden de verschillende voedingsstoffen onjuist verdeeld op het perceel.
De belangrijkste eis aan een blend is dat de fysieke eigenschappen (dichtheid, fractieverdeling, korrelgrootte, hardheid en korrelvorm) hetzelfde zijn. Daarmee voorkomt u ontmenging. Als een blend niet aan deze eis voldoet, kunt u de overweging maken om de meststoffen apart te strooien. Het voordeel hiervan is dat u beter kan inspelen op de gewasbehoefte en zo efficiënter kunt bemesten. U kunt ook een meststof kiezen waarbij alle voedingselementen in één korrel zijn opgenomen.
Hiernaast is het belangrijk dat de meststoffen die in een blend gebruikt worden in staat zijn om gemengd te worden op basis van chemische eigenschappen. Voorkom onderlinge reacties, waardoor de blend hard wordt. Raadpleeg altijd een compatibiliteitsschema voordat u minerale meststoffen mengt. ​

 

Bron
Ryan, 2014.
Meuffels, 2014.
Korver, 2014.

Strooien;Strooien meststoffen;Blends;
gerelateerd