Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Tarwe
Tarwe
Laatste stikstof gift wintertarwe zo spoedig mogelijk geven

De laatste stikstofgift in wintertarwe levert het meest op als u deze tijdig verstrekt. Een KAS-meststof van goede kwaliteit heeft de voorkeur, omdat u daarmee een goede verdeling en benutting van de stikstof realiseert.

Als het vlagblad zich begint te ontvouwen, is het voor de opbrengst de hoogste tijd om de laatste N te geven. Als de aren uitkomen, is de bijdrage van de stikstof aan de opbrengst niet zo groot meer. Wel neemt het eiwitpercentage nog toe. Als het eiwitpercentage belangrijk is voor uw afzet, dan is een N-gift ook in dit late stadium nog zinvol.
 
Zwavel
Een kwaliteits-KAS, zoals Nutramon, heeft de voorkeur. Speciale meststoffen die naast stikstof ook zwavel bevatten, hebben voor de laatste N-gift weinig tot geen toegevoegde waarde. De mineralisatie komt in de loop van het groeiseizoen goed op gang gekomen en levert voldoende 'aanvullende voeding' vanuit de bodem. 

Bladmeststoffen of KAS
Er zijn diverse N-meststoffen op de markt met de claim dat er via deze meststof minder stikstof nodig is voor een gelijke opbrengst, waaronder bladmeststoffen. In België is onderzoek gedaan naar het effect van bladmeststoffen. Uit de proeven bleek dat de twee geteste bladmeststoffen niet statistisch betrouwbaar beter zijn dan een laatste KAS-gift. Bij twee bladmeststoffen werd ongeveer 30-50 kg N/ha minder gegeven. Het betreft echter gegevens over één jaar (2015) zodat er nog geen betrouwbaar advies over het gebruik te geven is.
 
Verbranding blad voorkomen
In de praktijk worden hier en daar bladmeststoffen, al dan niet aangevuld met sporenelementen, als laatste gift ingezet. Als u ervoor kiest om een bladmeststof te gebruiken, pas dan op voor verbranding van de bovenste bladeren. De laatste jaren is het regelmatig voorgekomen dat de bovenste bladetage behoorlijk verbrand was. Door de inzet van fungiciden probeert de praktijk dit blad zolang mogelijk groen te houden. Het is jammer als het productievermogen alsnog verloren gaat als gevolg van bladverbranding door vloeibare bladmeststoffen.
 

 

Lees meer over bemesting met stikstof in wintertarwe:

Bron: Delphy, OCI Agro

Tarwe;Wintertarwe;N Stikstof;
gerelateerd