Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
Oktober, herfst of herstel?

Na de extreme droogte en hitte, is er inmiddels regionaal voldoende regen gevallen om het gras weer lekker te laten herstellen en zelfs weer een weide- of maaisnede te produceren. Het beschikbare water is echter wel weer op. Er zijn echter ook regio's waar deze regen niet is gevallen en waar het nog steeds zo droog is dat er geen noemenswaardige grasgroei is. Wat is nu belangrijk om te doen, voor de korte en de lange termijn?

Voor de korte termijn is het aanvullen van de wintervoorraad een ding, maar zeker ook de beschikbaarheid van weidegras voor het vee. Bemesten mag niet meer, maar is ook niet nodig met de nog aanwezige voorraden in de bodem. Lichte sneden oogsten zijn voor het herstel van de zode het beste.
Er is een voorkeur voor beweiden omdat daarmee het uitstoelen flink word gestimuleerd. Dit is dan de basis voor een goede grasmat in 2019. Helaas zijn er ook percelen waar de zode echt te open is geworden. Dan is afweiden zeker niet voldoende en moet er gekeken worden naar doorzaaien of mogelijk zelfs helemaal vernieuwen (afhankelijk van grondsoort). Houdt er bij graslandvernieuwing wel rekening mee dat doodspuiten van de eventueel aanwezige slechte grassen (met nadruk op kweek) enige doorlooptijd vraagt. 

Kijken we naar de lange termijn, dan is het zinvol ook eens naar de soorten en aandeel onkruiden in het grasland te kijken. Onkruiden met een penwortel, zoals ridderzuring en paardenbloem, zijn nu prima te bestrijden mits er een mooie, malse rozet aanwezig is. Kijk wel goed naar welk gewasbeschermingsmiddel wel en/of niet gebruikt mag worden!
Ook bekalken is een puntje om komende maanden naar te kijken. Pak er de bodemonderzoeken nog eens bij en beoordeel de pH. Onderhoudbekalking kan op grasland prima in het najaar.

Bovenstaande maatregelen, samen met eventueel lichte maaisneden, het niet betrappen / berijden van te droge percelen zijn een mooie basis voor 2019. De schade van de zomer van 2018 volledig inhalen gaat echt niet meer lukken in dit najaar.

Bron: PPP-Agro

Gras;
gerelateerd