Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Tarwe
Tarwe
Stro heeft stikstof nodig om te verteren

​​Voor de vertering van stro is stikstof nodig. De benodigde hoeveelheid varieert tussen de 4 tot 14 kg N per ton stro. Ook zijn er verschillen in strosoort; haverstro bijvoorbeeld verteert makkelijker dan tarwestro.

Stro achterlaten is zeer positief voor de organische stof-balans, de bodemstructuur en het bodemleven. U profiteert alleen van deze effecten als het sto goed verteert. U brengt het verteringsproces op gang, door het stro licht in te werken (5-7 cm), zodat er contact ontstaat tussen grond en vocht. Ook vraagt de omzetting van stro extra stikstof. Indien u ook een groenbemester teelt, houd dan rekening met een totale stikstofbehoefte 40-60 kg N/ha voor de groenbemester plus 30-50 kg N/ha voor het stro.

Verbeteren organische stof-balans

Groenbemesters groeien snel, daarom hebben ze voldoende snel opneembare stikstof nodig. Die kunt u geven met in de vorm van KAS of met organische mest. De organische mest mag uitgereden worden t/m 31 augustus, wanneer u voor 1 september een groenbemester heeft gezaaid.
Dunne mest of een product als mineralenconcentraat is ook geschikt, omdat deze voornamelijk ammoniak bevatten. U kunt ook vaste mest inzetten, maar let daarbij op de hoeveelheid opneembare stikstof. Rundveemest bevat 25% opneembare N, geitenmest 30% en varkensmest 20%. 
De groenbemester moet voor de mestwetgeving minimaal 8 weken blijven staan. Telt de groenbemester mee voor de vergroening, dan is de termijn 10 weken.

Lees meer over stro en bemesting na graanteelt:

 

Bron: OCI Agro en Delphy

Tarwe;Gerst;N Stikstof;Werken aan een gezonde bodem;
gerelateerd