Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home
Met groenbemester voldoen aan vergroeningseisen

Een goede groenbemester is, evenals een goede stoppelbewerking, een belangrijk uitgangspunt voor het volgende teeltseizoen. Bovendien kunt u met uw groenbemester voldoen aan de vergroeningseisen in het Europees landbouwbeleid (GLB).

Voor een geslaagde teelt van een groenbemester zijn een goede grondbewerking en bemesting van belang:

  • Bewerk voldoende diep (minimaal 15 - 20 cm) voor waterberging;
  • Meng de bovengrond (5 - 10 cm) zodanig dat er een goed zaaibed ontstaat en het stro goed gemengd is met de grond. Dit kan bijvoorbeeld met een schijveneg of rotorkopeg;
  • Geef een voldoende hoge N-gift
  • Houd bij het hakselen van het stro rekening met een grotere stikstofbehoefte van ± 7 kg N per ton stro.

Tabel 1: Overzicht groenbemesters      
Groenbemesters Zaaizaadhoeveelheid Zaaitijdstip N-bemesting Beworteling
  (kg/ha)1   (kg N/ha) (cm)
Bladrammenas (vroeg bloeiend) 25 juni t/m half aug 60 ​110
Bladrammenas (laat bloeiend) 25 juni t/m half aug 60 ​100
Gele mosterd 20 aug t/m sept 60 ​110
Japanse haver 80 juni t/m aug 65 ​80
Zwaardherik 8 aug t/m sept 100 ​60
Facelia 9 tot 12 juli t/m half aug 60 ​50
Engels raaigras 15 tot 30 juni t/m juli 40-60 ​70
Italiaans raaigras 40 juni t/m half aug 75 ​100

 

Vergroeningseisen
Als u groenbemesters als vanggewas inzet om te voldoen aan de vergroeningseisen in het GLB, houd dan rekening met de volgende afwegingen:

  • Om te bepalen hoe u de 5% vergroening voor het GLB-beleid met vanggewassen kunt realiseren, vermenigvuldigt u uw totale bedrijfsoppervlakte akkerbouw (minus oppervlakte blijvend grasland en minus oppervlakte blijvende teelten) met de factor 0,167. Bijvoorbeeld 80 ha x 0,167 = 13,36 ha groenbemester;
  • Verder moet u kunnen bewijzen dat u een mengsel van minimaal 2 soorten heeft gezaaid. U mag zelf groenbemesters mengen. Voor het hoofdbestanddeel van het mengsel moet u minimaal 75% van de in de Rassenlijst voor landbouwgewassen (CSAR) aanbevolen hoeveelheid zaaizaad gebruiken. Voor het tweede soort is standaard geen speciale mengverhouding verplicht;
  • Kies zoveel mogelijk voor een groenbemester(mengsel) die past binnen het aaltjesmanagement en uw bemestingsstrategie;
  • Probeer de groenbemester ook zo vroeg mogelijk te zaaien voor zo veel mogelijk effectief organische stof;
  • Alleen specifiek bij ‘vanggewassen voor aaltjesbestrijding’ (opgegeven in de Gecombineerde Opgave als categorie 2) is een norm van minimaal 3% genoemd voor het tweede vanggewas;
  • U kunt ook kiezen voor een kant en klaar mengsel aangeboden door de handel. Er zijn behoorlijke prijsverschillen binnen de diverse samenstellingen en aanbieders. Tabel 2 geeft enkele richtlijnen voor de keuze van mengsels. 

Tabel 2: Welk groenbemestermengsel bij welk probleem?  
Probleem Soort 1 Zaaitijdhoeveelheid Soort 2
    GLB  
(grootste deel) Soort 1 (kg/ha) (kleinste deel)
Wortelonkruiden Engels raaigras 20 kg x 0,75% = 15 kg Italiaans raaigras
Bietencystenaaltjes BCA resistente bladrammenas 25 kg x 0,75% = 20 kg BCA resistente gele mosterd
Vrijlevende aaltjes (P. teres) BCA resistente bladrammenas1 25 kg x 0,75% = 20 kg BCA resistente gele mosterd
Wortelknobbelaaltjes (Meloïdogyne chitwoodi) Multiresistente bladrammenas 25 kg x 0,75% = 20 kg Zwaardherik of Engels raaigras
Wortellesie-aaltjes (Pratylenchus penetrans) Japanse haver2 70 kg x 0,75% = 55 kg Engels raaigras of tagetes
Stengelaaltjes Engels raaigras 20 kg x 0,75% = 15 kg Italiaans raaigras

 1 Bij Paratrichodorus teres heeft bladrammenas de voorkeur. Bij P. similis of P. primitivus heeft géén groenbemesting de voorkeur. Kies dan voor stro laten liggen, compost en/of dierlijke mest. Een alternatief is een mengsel van diverse soorten om de algemene biodiversiteit te verhogen.
2 Zaai geen Japanse haver als er risico’s op M. chitwoodi zijn.
 

Lees meer over groenbemesters:

 

Bron: Delphy en OCI Agro

Groenbemesters Bladrammenas;Groenbemesters Gele mosterd;Groenbemesters Italiaans raaigras;Groenbemesters Japanse haver;Regelgeving;
gerelateerd