Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting
Bemesting
Zwavelgift optimaliseren met de NutriNorm Bemestingsplanner

Op grasland kan het in het voorjaar een extra zwavelbemesting nodig zijn. Met name bij veel neerslag in februari en maart is de zwavelaanvoer via organische mest onvoldoende. In de tweede en derde snede is er dan een verhoogd risico op zwavelgebrek.

In uw bemestingsplan moet u rekening houden met dit risico. De NutriNorm Bemestingsplanner is een handige rekentool waarmee u de noodzaak van een zwavelbemesting op de graspercelen kan bepalen. De rekentool geeft ook aan welke organische mest het meest geschikt is. Het zwavelgehalte van de diverse organische meststoffen is namelijk verschillend.


Mineralisatie

Zwavel speelt een belangrijke rol bij de stikstofbenutting. Op grasland komt na de voorjaarsbemesting gedurende het hele groeiseizoen 35 tot 45% van de zwavel vrij door mineralisatie van de organische stof in de mest. De eerste snede profiteert van maar 10% gemineraliseerde zwavel. Ook voor de volgende sneden is de gemineraliseerde hoeveelheid beperkt en afhankelijk van de groeiduur van de snede.


Gehalten
De tabel geeft een overzicht van de zwavelgehalten van organische meststoffen. Voor de gehalten van de overige voedingselementen, zie de pagina 'samenstelling van organische meststoffen'.

 Zwavelgehalte diverse organische meststoffen  ​ ​ ​ ​Vloeibare mest
Gehalte in
kg/ton
Vaste mest
Gehalte in
kg/ton
  OrgStof S OrgStofS
Rundveedrijfmest 64 0.7Rundvee​155​0.2
Rosé kalveren 71 nb​Varkens​1530.6​
Witvlees kalveren 17 0.2​Leghennen, mestband
​4162.5​
Vleesvarkensdrijfmest 43 0.6Leghennen, mestband & nadroog​393​nb
Zeugendrijfmest 25 0.4Kippen strooiselmest​359​3.6
Kippendrijfmest 93 0.9Vleeskuikens & parelhoen​4193.6​
Rundveegier 10 0.8Kalkoenen​427​3.8
Varkensgier 5
0.7​Eenden​2372.0​
Zeugengier 10 0.2​Konijnen​332​3.0
​Mineralenconcentraten (varkensmest)
14
​nb​Paarden​1602.0​​Schapen​195​1.9​Nertsen​2935.9​​Geiten​174​2.0


 ​Champost​2115.5​


 

Lees meer over zwavelbemesting op grasland: 

 

Bemesting;Gras;S Zwavel;
gerelateerd