Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Ui
Ui
Zorg dat stikstof gematigd beschikbaar komt aan het gewas

​​Als het uiengewas 10-15 hoog is, is het tijdstip daar voor een aanvullende stikstofgift. Dit kan met KAS, maar eventueel ook met een NK​​-meststof zodat er ook nog wat kali wordt gegeven. De noodzaak voor een kaligift is er alleen als de kalitoestand van het perceel laag is en/of er sprake is van een negatieve kalibalans (gemiddeld over de laatste jaren).  

De huidige gewasstand is op de meeste percelen nog dermate beperkt dat vanaf de 10-15 cm gewaslengte de volledige bijbemesting kan worden gegeven. Dit geldt zeker voor de uien op de zwaardere gronden. Op de lichte grond is het advies de kunstmestgift eventueel nog wat te beperken worden om ​een groei-explosie te voorkomen. In dat geval is het dan mogelijk om met de fungicidenbespuiting een aantal malen 10 kg N per keer mee te spuiten, bijvoorbeeld met Urean. Zorg er wel voor dat uiterlijk eind juni alle geplande stikstofgiften zijn gegeven.

Blijft het na een kunstmestgift langdurig droog, dan is beregenen nodig om de stikstof voor het gewas beschikbaar te laten komen. Wordt de stikstof te laat gegeven of is deze te laat opneembaar, dan is er het risico op een late groei-explosie en daarmee gepaard gaande kwaliteitsproblemen. Voorkom dit door gematigde en eventueel gespreide giften en beregen waar nodig in de tweede helft van juni. ​

​​​Bron: Delphy

Ui;Zaaiui;N Stikstof;K Kali;
gerelateerd