Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Aardappel
Aardappel
Zichtbare knolaanleg tijdstip aanvullende stikstof en check op mangaangebrek

In zowel poot- als consumptieaardappelen is het belangrijk de aanvullende N-bemesting en een eventuele bladbemesting af te stemmen op de gewasontwikkeling. Is het gewas in de fase van een duidelijk zichtbare knolaanleg, dan is het moment daar voor de aanvullende N-gift. Ook is dan het advies een check op mangaangebrek uit te voeren. 

Van zichtbare knolaanleg is sprake als minimaal alle stolonen zijn verdikt. Bij rassen die veel stikstof vragen, is het advies de overbemesting in twee keer te geven. kunt u het best een N-gift in twee beurten geven. Zo wordt voorkomen dat het gewas direct 'in het loof' schiet. 

Mangaangebrek vaak op lichte zavelgronden met een hoge pH (kalkrijk)
Bij hoge temperaturen en als er veel vocht aanwezig is groeien de gewassen explosief. Percelen staan dan vaak licht gekleurd. Dit wil echter niet altijd zeggen dat er sprake is van mangaan- of magnesiumgebrek. Het is dan ook zeker niet nodig om standaard een bespuiting met bladmeststoffen uit te voeren.

Een uitzondering hierop vormen de lichte kalkrijke zavelgronden waarvan bekend is dat ze gevoelig zijn voor mangaangebrek. Op deze gronden, zeker onder droge omstandigheden, kan het zinvol zijn om een aantal bladbespuitingen met mangaan uit te voeren.

Mangaangebrek in aardappelen is meestal zichtbaar in de topbladeren. Deze worden lichter en vouwen zich iets samen. Na korte tijd ontstaan rijen zwarte stipjes langs de hoofdnerven van de bladeren.

Voorkeur voor bladbemesting
Bij gebreksverschijnselen gaat de voorkeur uit naar een bladbemesting. De mangaanhoudende bladmeststoffen kunnen toegevoegd worden aan de Phytophthora-bestrijding. Let op: als bladmeststoffen worden gecombineerd met olie of olieachtige formuleringen (zoals dimethoaat, pyrethroïden) is er kans op bladverbranding. Pas bladmeststoffen op een droog gewas toe. Ook na toepassing moet het nog enige uren droog zijn. 

Voert u phytophthora-bestrijdingen uit met mancozeb-houdende middelen, dan is het niet nodig om een aparte bladvoeding met mangaan te geven. Mancozeb is namelijk opgebouwd uit onder meer mangaan.


Aardappel;Mn Mangaan;N Stikstof;
gerelateerd