Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Ui
Ui
Zaaiuien hebben voldoende aan 140 kg stikstof

De eerste stikstofgift in uien kan nog gegeven worden als de uien al boven staan. Gedurende het hele groeiseizoen heeft het huidige rassensortiment voldoende aan 140 kg N/ha, waarvan 30-50% als startgift. In totaliteit meer geven dan 140 kg N/ha geeft een groter risico op kwaliteitsverlies. 

Op zwaardere gronden wordt N in twee keer gegeven, op de lichtere gronden in drieën:

  • startgift: 30-50% (afhankelijk van zwaarte grond)
  • 2e gift bij een lengte van 10-15 cm: resterende hoeveelheid (zware grond), 40-50% (lichte grond)
  • 3e gift tweede helft juni: resterende hoeveelheid (lichte grond); maximaal 40 kg N

Later oogsten gecombineerd met een lagere N-gift heeft gunstige invloed op percentage kale uien
Als binnen de standaard bemestingsrichtlijn (175 kgN/ha) wordt bemest, dan heeft de hoogte van de stikstofgift geen duidelijk effect op het percentage kale uien, zo blijkt uit onderzoek. Bij een vroege oogst (circa 50% afgestorven blad) is er geen significant effect. Bij een late oogst is er een trend aanwezig dat het percentage kale uien bij een gift van 175 kg hoger is dan bij bijvoorbeeld 120 kg N/ha.
Een hogere stikstofgift leidt in over het algemeen wel tot een vermindering van de hardheid van de ui, ook in het traject van bijvoorbeeld 120 tot 175 kg N/ha.

NB. De wettelijke stikstofgebruiksnorm op klei is 170 kg N/ha en voor de overige gronden 120 kg N/ha.Ui;N Stikstof;
gerelateerd