Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
Vroege snede vraagt bijstelling bemestingsplan

Door de relatief zachte winter en de mooie periode in februari is op dit moment de verwachting dat de eerste snede wel eens vroeg kan uitvallen. Is dit inderdaad het geval, dan komt er, afhankelijk hoe het groeiseizoen verder verloopt, mogelijk ruimte voor een extra snede. Houd hier binnen het resterende deel van uw bemestingsplan rekening mee, aangezien de hoeveelheid toe te passen (kunst)mest beperkt is. 

Als u een extra snede verwacht, verdeel dan de bemesting over de sneden door per gift een kleinere hoeveelheid mest te geven. Door per gift 5-7 kg N te besparen creëert u ruimte om ook de extra snede nog een stikstofgift te kunnen geven. Zo zorgt u ervoor dat ook de laatste snede nog kan groeien, voldoende eiwit bevat en smakelijk is.

Stikstof nawerking
Het besparen op N hoeft geen probleem te zijn. Er mag namelijk een extra nawerking vanuit de organische mestgift worden verwacht. Bovendien is in een warm jaar de bodemtemperatuur relatief hoog. Dit betekent dat er extra N-mineraal door nalevering vanuit de bodem beschikbaar komt. Deskundigen becijferen deze nalevering op zo'n 3-5 kg N/ha/maand onder gunstige omstandigheden (temperatuur en vocht). Bij elkaar opgeteld wordt uw korting op de gift hiermee zo ongeveer volledig gecompenseerd.

Bij veranderende groeiomstandigheden is het zaak om steeds goed te plannen en om uw beschikbaar N-gebruiksruimte zo goed en effectief mogelijk in te vullen.

Gras;N Stikstof;
gerelateerd