Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Voorjaarsbekalking kan nog prima

Op percelen die krap aan op de streef pH​ zitten kan nog prima een aanvullende bekalking worden uitgevoerd. Voor bieten, cichorei en conservengroenten geldt een streef pH van 5,7. Voor maisland moet deze minimaal 5,2 zijn, wat hoger is geen probleem. Belangrijk is, zeker in geval van maïs, het belang van een goede pH te onderkennen en op waarde te schatten.

Is de pH de afgelopen periode gemeten en komt deze uit op bijvoorbeeld 5,4, dan is, zeker voor bieten, cichorei en conservengroenten het advies om nog een bekalking uit te voeren. De benodigde hoeveelheid kalk is afhankelijk van het organischestofgehalte van de grond. Bij 2 % organische stof moet er 167 NW (neutraliserende waarde) per 0,1 punt pH worden gegeven, bij 3 % is dit 215 NW per 0,1 punt pH. ​De advieshoeveelheid is ook af te lezen op de uitslag van uw bodemanalyse.  

​​Aanvullende grondbewerking
Om een kalkgift goed, en vooral in het voorjaar ook sneller, te laten werken is aanvullende grondbewerking noodzakelijk. Een intensievere menging verbetert en versnelt de werking. De kalk kan zowel voor als na het ploegen worden uitgereden. Maakt u de keuze om voorafgaand aan het ploegen te bekalken, ploeg dan niet te diep. ​Bekalkt u na het ploegen dan kan de kalk gelijktijdig met de zaaibedbereiding worden ingewerkt. 

​Bron: Delphy​

Bodemanalyse;pH;Ca Calcium;
gerelateerd