Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bodem
Bodem
Voorbereiding nieuwe groeiseizoen

2018 liet zien dat het voortbestaan van een teelt of zelfs van het bedrijf gekoppeld is aan de bodemkwaliteit. Met weerscenario’s zoals het afgelopen teeltseizoen moet er meer aandacht naar de bodem. Moet op bepaalde percelen overgeschakeld worden naar ondieper ploegen of zelfs NKG? Zet voor u zelf eens op een rijtje u of deze relatief nieuwe technieken nodig zijn en passen binnen de bedrijfsvoering.

2018 was een bijzonder jaar. In het zuidwesten bijvoorbeeld begon het groeiseizoen met waterschade. Diverse aardappelpercelen moesten worden overgepoot en incidenteel moest een vroeg bietenperceel worden overgezaaid. In de zaaiuien is op verschillende percelen voor opkomst met de eg de slempkorst gebroken en waren we blij dat er uiteindelijk een acceptabel aantal planten stond. Daarna volgde een intensief groeiseizoen met heel veel arbeid in het beregenen van diverse gewassen. Toch bleef op veel plaatsen de opbrengst (ver) achter, zeker in gebieden waar beregenen niet mogelijk was door het ontbreken van voldoende zoet water. Op plaatsen waar wél beregend kon worden, zag je soms dat er onvoldoende beregeningscapaciteit was. Ook was er sprake van hittestress of zorgde bijvoorbeeld een tripsaantasting dat de groei, van in dit geval uien, stopte. Er waren echter ook percelen die, gezien de omstandigheden, nog een goede opbrengst gaven.

Zorg voor bodem
Dit heeft alles te maken met de kwaliteit van de grond en met de ondernemer die de bodemkwaliteit koestert en zorgvuldig met de bodem omgaat. Worteldiepte en wortelvolume waren, zeker in 2018, essentieel. Op de kleigronden nog net die hoeveelheid capillair vocht kunnen opnemen om te kunnen overleven. We wisten al dat de bodem als productiefactor belangrijk is, maar 2018 heeft laten zien dat het voortbestaan van een teelt of zelfs van het bedrijf gekoppeld is aan de bodemkwaliteit. Zeker als we vaker met dit soort weerscenario’s te maken krijgen moet er meer aandacht naar de bodem. Essentieel is het verlagen van de bodemdruk, het juiste moment van grondbewerking, de aanvoer van organische stof, etc. Extremer weer dwingt echter ook om te kijken naar andere opties om de grond weerbaarder te maken tegen die extremen. Intensiever draineren, meer organische stof in de toplaag op slempgevoelige percelen, meer draagkracht om verdichting van de ondergrond te voorkomen zijn zo een paar voorbeelden. Moeten we op kwetsbare percelen naar ondieper ploegen of zelfs naar NKG? Oriënteert u of deze relatief nieuwe technieken nodig zijn en passen binnen de bedrijfsvoering of past uw bedrijf mogelijk hierop aan. 

Bron: Delphy


Bodem;
gerelateerd