Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Aardappel
Aardappel
Vervroeg grondonderzoek na relatief veel neerslag

​​​​​​​​​​​​​​Een recent grondonderzoek van uw percelen is de beste basis voor het uitvoeren van een optimale bemesting. Het advies is uw percelen eens in de vier jaar te laten analyseren.  

Is er specifiek in uw regio de afgelopen periode veel regen gevallen, dan is het te overwegen het grondondzoek naar voren te halen, ook al is het perceel er op basis van de onderzoekscyclus nog niet aan toe. Het naar voren halen van percelen geldt vooral wanneer daar komend jaar 'duurdere' teelten op gaan plaatsvinden, zoals aardappelen, bieten of een dubbelteelt conserven. 

In geval van relatief veel neerslag is het niet te verwachten dat de fosfaatcijfers (Pw / PAl) veel zijn veranderd. Wel kunnen de waarden van kali, magnesium en sporenelementen gemakkelijk meer dan normaal gedaald zijn. De komende periode (najaar) is de beste tijd voor het steken van een monster. Op basis van de analysecijfers kan dan op korte termijn nog worden bekalkt en/of is h​​et mogelijk vroegtijdig in het voorjaar (februari) extra kali aan te vullen.

​Bron: Delphy / OCI Agro

Aardappel;Biet;Gerst;Gras;Maïs;Overige gewassen;Tarwe;Ui;K Kali;P Fosfor;N Stikstof;Bodemanalyse;
gerelateerd