Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Overige gewassen
Overige gewassen
Veel stikstof uit mineralisatie voor herfstteelten

Hogere bodemtemperaturen en vocht versnellen de mineralisatie van stikstof. In het najaar, als de bodem vochtig en nog relatief warm is, komt een grote hoeveelheid N beschikbaar. Daarvan kunt u profiteren in de herfst- en winterteelten.


Tot wel 200 kg N/ha gemiddeld
Mineralisatie levert gemiddeld per dag zo'n 0,75 kg N/ha op. Rijke gronden waarop in het verleden veel organische mest is toegepast, kunnen zelfs zo'n 1,2 kg N/ha/dag leveren.  Op jaarbasis komt de totale hoeveelheid stikstof uit mineralisatie daarmee op gemiddeld 150 tot 200 kg N/ha. Dat is een serieuze hoeveelheid om rekening mee te houden in het bemestingsplan .


Praktijkproef toont mineralisatie per seizoen
Om te bepalen hoe de mineralisatie zich per seizoen ontwikkelt, werd een praktijkproef uitgevoerd op vijftien groentepercelen. Een gedeelte van elk perceel werd braak gehouden. Vier jaar lang werd tweewekelijks de stikstof in het bodemprofiel gemeten. Daaruit bleek dat de stikstof in de bodem gemiddeld met 0,75 kg/ha/dag toeneemt.
De figuur toont hoeveel stikstof er elke twee weken vrijkomt . In de periode april tot juli is dat 10 en 15 kg per ha. Daarna is er een dipje in de mineralisatie, van augustus tot gemiddeld midden september. In oktober is er meestal opnieuw een boost. Dat is verklaarbaar, aangezien de bodem in het najaar weer vochtiger wordt en nog voldoende warm is. Inzicht in het verloop van de mineralisatie helpt om de bemesting van de najaarsteelt of winterteelt te optimaliseren.

 Hoeveelheid vrijkomende stikstof per twee weken als gevolg van mineralisatie

 ​​mineralisatie_dag1.jpg
​​​Bron: Inagro

Overige gewassen;N Stikstof;
gerelateerd