Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home
Vaste organische meststoffen: let op de uitrijdregels!

Op bouwland op de kleigronden mogen vaste organische meststoffen het hele jaar worden toegepast, al zijn er wel enkele uitrijdregels. Zo is uitrijden niet toegestaan als de bovenste laag van het perceel met water verzadigd is. 

Behalve compost en overige organische meststoffen moet dierlijke vaste mest (en champost) op bouwland emissiearm worden toegepast. Vaste mest op bouwland emissiearm toepassen betekent dat in maximaal 2 opeenvolgende werkgangen wordt uitgereden en ondergewerkt, dusdanig dat de mest niet meer op het maaiveld zichtbaar is. 

Op grasland hoeft u vaste dierlijke mest niet emissiearm aan te wenden. Wel geldt hier dat uitrijden niet het hele jaar is toegestaan. Op gras is het vanaf 30 september op klei (en vanaf 15 september op zand) verboden om (nog) vaste mest uit te rijden. Dit geldt dus ook voor het tijdelijk grasland waar een snede van is afgevoerd of waarop bijvoorbeeld schapen zijn ingeschaard.

Vaste organische meststoffen

Organische meststoffen N, die meetelt als aanvoerP2O5, die meetelt als aanvoer
Compost
10%
50% tot max. 3,5 kg/ton ds
Champost (forfaitair 7 kg N en 3,9 kg P2O5 per ton)
25%
100%
Overige organische meststoffen50%
100%
Vaste graasdiermest (geiten) aangevoerd van 1-9 tot 31-1
30%
vóór 1-9 uitgereden 45%
100%

 

Bron: Delphy

Regelgeving;
gerelateerd