Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Maïs
Maïs
Vanggewas maisland nu zo snel mogelijk vernietigen

​​Maïsland op zand- en lössgrond kent de verplichting na de oogst een vanggewas in te moeten zaaien. Hiermee wordt voorkomen dat resterende stikstof uitspoelt in de winterperiode.
Nú medio maart is het de kunst maximaal te profiteren van de extra vastgelegde stikstof, zeker als er weer maïs volgt op het perceel. Het advies is daarom het vanggewas, op korte termijn te vernietigen. Hiermee creëert u extra tijd voor vertering en daarmee extra vrijkomende stikstof.

Vanggewas heeft maanden nodig om te verteren
Ondanks het verplichtende karakter, heeft het telen van een vanggewas vanuit landbouwkundig oogpunt zeker een meerwaarde. Het is goed voor de bodemvruchtbaarheid (organische stof) en het geeft ook echt extra N in de bouwvoor van het nieuwe teeltjaar. Nopbrengst vanggewassen.pngDe kunst is om alle in het vanggewas opgeslagen stikstof ook daadwerkelijk te benutten. Op die manier creëert u wat meer ruimte voor N uit dierlijke mest en kunstmest voor andere gewassen. Zoals op basis van nevenstaande grafiek blijkt, is er zo'n 25-50 kg N uit kunst- en/of drijfmest te besparen. Dit vertegenwoordigt toch een waarde van € 25 - € 50,- / ha.​


Stikstof uit het vanggewas komt pas vrij als het vanggewas daadwerkelijk verteerd. Dit duurt enkele maanden. Aangezien snijmaïs maar vanaf kiemen tot de tweede helft van juli stikstof opneemt, moet het vanggewas tijdig volledig verteerd zijn om alle stikstof beschikbaar te kunnen stellen. Elke week extra nu is er één. Vernietig daarom het vanggewas zo snel mogelijk, liefst mechanisch en als dit niet kan (te nat, zwaardere gronden), dan chemisch. 

Let er bij mechanisch op dat het gewas goed wordt gemengd in de bovenste bodemlaag. Belangrijk is daarbij dat het gewas over de volledige oppervlakte wordt losgesneden om hergroei zoveel mogelijk te voorkomen. Als het gewas wordt doodgespoten dat is het bij de nawerking van belang dat het gewas niet in banen in de bouwvoor terecht komt, dus ook hier voor een bewerking kiezen die het vanggewas goed verdeelt. ​


​​​Bron: PPP-Agro en OCI-Agro​​

Maïs;N Stikstof;
gerelateerd