Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Aardappel
Aardappel
Toepassing van urean op aardappelen

Urean leidt tot opbrengstderving bij toepassing in aardappelen. Urean is een vloeibare meststof met 50% amidestikstof (ureum), 25% nitraatstikstof en 25% ammoniumstikstof. Urean wordt over het algemeen op het gewas gespoten.

Opbrengstderving

PAV (nu PPO, Lelystad) heeft in 1995 vier proeven uitgevoerd met urean als bijbemesting in aardappelen. De opbrengst was 1.5 – 2.0 ton/ha lager dan met een KAS-bemesting.

 

Resultaten van vier PAV-proeven op kleigrond in 1995
  
BijbemestingOpbrengst
(basisbemesting 2/3 van totaal)(ton/ha) 
1/3 KAS55.8
Geen bijbemesting54.7
6 x 10 kg N54.3
3 x 20 kg N53.8

 

Tips:

  • Let op de NH3-vervluchtiging bij toepassing van urean.
  • Urean kan evt. toegepast worden bij droogte en acuut N-gebrek
  • Om verbranding te voorkomen moet de dosering per bespuiting beperkt blijven tot 5-10 kg N/ha.

 

Productomschrijving Urean
Heldere vloeistof
  
Totaal stikstof30%
Ureumstikstof15%
Nitraatstikstof7%
Ammoniumstikstof8%
pH (bij 20°C)6,4-7,2
Soortelijke massa (bij 20°C) kg/m3ca. 1320
Opslagtemperatuurniet onder - 10°C
kg N /100L 39,5

 

 

Aardappel;
gerelateerd