Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Maïs
Maïs
Stikstofwerking van mest op maïs in het voorjaar

In maart en april zijn de omstandigheden vaak prima om organische mest uit te rijden op een aankomend maïsperceel. De stikstofwerking bij ondiep inwerken is voor de verschillende mestsoorten te berekenen.

Om te weten hoeveel stikstof er met de voorjaarsbemesting beschikbaar komt voor het gewas moet de hoeveelheid N in organische mest onderscheiden worden in twee fracties, namelijk:

  • Nmin (minerale stikstof)
  • Norg (organisch gebonden stikstof)

Beide fracties hebben een eigen werkingscoëfficiënt: Wmin en Worg.

De stikstofwerking van organische mest is als volgt te berekenen:

Stikstofwerking = Wmin x Nmin + Worg x Norg

De stikstofwerking van de mest is ook afhankelijk van de toedieningsmethode.  De tabel geeft een overzicht van de hoeveelheden stikstof en de werkingscoëfficiënten van verschillende mestsoorten.

Stikstofwerkingscoëfficiënten Wmin en Worg in % van Nmin en Norg op bouwland bij toediening in maart/april bij ondiep inwerken van verschillende mestsoorten

MestsoortToedieningstechniek N-werkingN-hoeveelheid
(kg N/ton mest)

Netto werkzame N
(kg N/ton mest)
  Wmin WorgNmin Norg
Rundvee dm*
​injecteur
oppervlakkig inwerken
95
80
20
20
​2,02,1
​2,3
2,0
Rosékalveren dm*

Witvleeskalveren dm
*

​injecteur
oppervlakkig inwerken
injecteur
oppervlakkig inwerken

95
80
95
80
20
20
20
20
​3,0

2,1

2,6

0,5​

​2,4
2,9
2,1
1,8
Vleesvarkens dm*

Zeugen dm*


​injecteur
oppervlakkig inwerken
injecteur
oppervlakkig inwerken

95
80
95
80
20
20
20
20
​4,6

3,3

​2,5

1,7

​4,9
4,2
3,5
3,0
Rundvee vaste mest
80
15
​0,9​4,4​1,4
Leghennen droge mest (mestband+nadroog)
80
60
​3,9​30,2​21,2
Kippen strooiselmest
80
60
​3,6​24,4​17,5
Vleeskuikens vaste mest
80
60
​8,0​24,1​20,9
Champost80
35
​0,4​7,2​2,8

 *dm = dunne mest

Opmerkingen:

  • Als de mest al in februari-begin maart wordt toegediend, houd er dan rekening mee dat de totale stikstofwerking 80% van bovengenoemde werking is.
  • Als de mest niet direct wordt ingewerkt maar pas na een uur, houd dan rekening met een 10% lagere Wmin .

​Lees meer over stikstofwerking van organische mest op maïs: 


Bron: Wageningen UR

Maïs;N Stikstof;
gerelateerd