Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Overige gewassen
Overige gewassen
Stikstofopname van groenbemesters

Uitgangspunt is een goed ontwikkelde groenbemester. De opnamecapaciteit van groenbemesters neemt vanaf augustus af met 1-2 kg N per ha per dag.

 

Stikstofopname van groenbemesters
GroenbemesterN-opname in kg N/ha bij zaai
 half augustusbegin september
Raaigras10085
Winterrogge8070
Gele mosterd10080
Bladrammenas10075
Facelia10075

 

Let op: raaigrassen hebben een aanzienlijk hogere drogestof productie ondergronds dan andere groenbemesters! Hierdoor leveren zij meer organische stof.

 

 

 

 

 

Overige gewassen;N Stikstof;
gerelateerd