Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Overige gewassen
Overige gewassen
Stikstofgebruiksnormen vruchtgewassen op zand en löss 2014-2017

Sinds 1 januari 2014 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo's N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.


 

De stikstofgebruiksnormen vruchtgewassen op zand1 en löss in kg N/ha/teelt  (update: januari 2016)

Gewas Gebruiksnorm  
  2014 2015 2016 2017
löss+ZuidNCWlöss+Zuid NCW
löss+Zuid
NCW
Aardbei (wachtbed, vermeerdering)
110
88
110
88
110
88
110
Aardbei (productie)
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)
155
70
124
56
155
70
124
56
155
70
124
56
155
70
Komkommerachtigen (augurk, courgette, meloen, pompoen)
175
140
175
140
175
140
175
Suikermais
185
148
185
148
185
148
185
Stam- en stokbonen, vers
110
88
110
88
110
88
110
Landbouwstambonen, rijp zaad
135
108
135
108
135
108
135
Veld- en tuinbonen, vers + rijp zaad
50
40
50
40
50
40
50
Tuinbonen, vers/peulen
75
75
75
75
75
75
75
Erwt, vers + rijp zaad
30
30
30
30
30
30
30
Peul
85
68
85
68
85
68
85

 
1
Met ingang van januari 2015 is het zandgebied opgedeeld in twee categoriën:
  - Zuidelijk zand (zandgronden in de provincies Noord-Brabant en Limburg).
  - Noordelijk, westelijk en centraal zand (provincies Friesland, Groningen, Drenthe = Noord; provincies
    Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland = West; provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht = Centraal).

Aanvullende opmerkingen:

  • De meeste werkingscoëfficiënten van organische mestsoorten zijn ten opzichte van voorgaande jaren gelijk gebleven. Alleen de werkingscoëfficiënt voor drijfmest van varkens is op alle zand- en
    lössgronden sinds 1 januari 2014 van 70 naar 80% gegaan. Klik hier voor een actueel overzicht.


Bron: RVO.nl

 

Overige gewassen;Erwten;Stamslabonen;N Stikstof;Löss;Zand;
gerelateerd