Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Overige gewassen
Overige gewassen
Stikstofgebruiksnormen kruiden op klei en veen 2014-2017

Sinds 1 januari 2014 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo's N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.


 

De stikstofgebruiksnormen kruiden op klei en veen in kg N/ha/teelt (update: januari 2016)

Gewas Gebruiksnorm
  2014 2015 2016 2017
Kruiden op kleigrond    
Kruiden, bladgewas, eenmalige oogst 150 150 150 150
Kruiden, bladgewas, meermalige oogst 275 275 275 275
Kruiden, wortelgewassen 200 200 200 200
Kruiden, zaadgewassen 100 100 100 100
Kruiden op veen   
Kruiden, bladgewas, eenmalige oogst 145
145 145
145
Kruiden, bladgewas, meermalige oogst
260 260 260 260
Kruiden, wortelgewassen
190 190 190 190
Kruiden, zaadgewassen
9595 95 95


 

1 Met ingang van januari 2015 is het zandgebied opgedeeld in twee categoriën:
  - Zuidelijk zand (zandgronden in de provincies Noord-Brabant en Limburg). 
  - Noordelijk, westelijk en centraal zand (provincies Friesland, Groningen, Drenthe = Noord; provincies
    Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland = West; provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht = Centraal).


Aanvullende opmerkingen:

  • De meeste werkingscoëfficiënten van organische mestsoorten zijn ten opzichte van voorgaande jaren gelijk gebleven. Alleen de werkingscoëfficiënt voor drijfmest van varkens is op alle zand- en lössgronden sinds 1 januari 2014 van 70 naar 80% gegaan. Klik hier voor een actueel overzicht.


 

Bron: RVO.nl

 

 

 

Bron: MijnRVO.nl

Overige gewassen;N Stikstof;Klei;Veen;
gerelateerd