Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Overige gewassen
Overige gewassen
Stikstofgebruiksnormen voor groenbemesters 2014 - 2017

Sinds 1 januari 2014 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo's N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.


 

De stikstofgebruiksnormen voor groenbemesters1 op alle grondsoorten in kg N/ha
(update: januari 2016)


Gewas Gebruiksnorm
  2014 2015 2016 2017
Groenbemesters1 op kleigrond, inzaaien voor 1 september        
Niet-vlinderbloemige groenbemesters (bladrammenas, gele mosterd, gras/granen)
60 60 60 60
Vlinderbloemige groenbemesters (wikke)
30 30 30 30
Tagetes 90 90 90 90
Groenbemesters1 op zand2/löss inzaaien voor 1 september        
Niet-vlinderbloemige groenbemesters (bladrammenas, gele mosterd, gras/granen) 50 50
50
50
Vlinderbloemige groenbemesters (wikke)
25 25
25
25
Tagetes 80 80
80
80
Groenbemesters1 op veen inzaaien voor 1 september        
Niet-vlinderbloemige groenbemesters (bladrammenas, gele mosterd, gras/granen) 60 60 60 60
Vlinderbloemige groenbemesters (wikke)
30 30 30 30
Tagetes 90 90 90 90

 1 De gebruiksnormen zijn alleen van toepassing als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden. Voor groenbemesters op zand, löss en veen geldt: inzaaien voor 1 september en na 1 december ploegen. Op klei geldt: inzaaien voor 1 september en ploegen nadat de groenbemester aantoonbaar minimaal 8 weken wordt geteeld. Een uitzondering wordt gemaakt voor groene braak en als de groenbemester minimaal tien weken in het groeiseizoen op het land staat als aansluitend daarop een volggewas wordt geteeld. De normen gelden niet voor groenbemesters die aansluiten op maïs.

2 Met ingang van januari 2015 is het zandgebied opgedeeld in twee categoriën:
  - Zuidelijk zand (zandgronden in de provincies Noord-Brabant en Limburg). 
  - Noordelijk, westelijk en centraal zand (provincies Friesland, Groningen, Drenthe = Noord; provincies
    Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland = West; provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht = Centraal).


Aanvullende opmerkingen:

  • De meeste werkingscoëfficiënten van organische mestsoorten zijn ten opzichte van voorgaande jaren gelijk gebleven. Alleen de werkingscoëfficiënt voor drijfmest van varkens is op alle zand- en lössgronden sinds 1 januari 2014 van 70 naar 80% gegaan. Klik hier voor een actueel overzicht.


 

Bron: RVO.nl

 

Overige gewassen;N Stikstof;Groenbemesters Bladrammenas;Groenbemesters Gele mosterd;Groenbemesters Italiaans raaigras;Groenbemesters Japanse haver;
gerelateerd