Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Overige gewassen
Overige gewassen
Stikstofgebruiksnormen stengel-, knol- en wortelgewassen op zand en löss 2014 - 2017

Sinds 1 januari 2014 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo's N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.


 

De stikstofgebruiksnormen stengel/knol/wortelgewassen op zand1 en löss in kg N/ha/teelt 
(update: januari 2016)

Gewas Gebruiksnorm  
  2014 2015 2016 2017
löss+ZuidNCWlöss+Zuid NCW
löss+Zuid
NCW
Asperge (excl. opkweek)
7560
75
60
75
60
75
Knolselderij
185
148
185
148
185
148
185
Knolvenkel/venkel
165
132
165
132
165
132
165
Koolraap
155
124
155
124
155
124
155
Koolrabi
165
132
165
132
165
132
165
Kroten/rode bieten
170
136
170
136
170
136
170
Winterpeen/waspeen
110
110
110
110
110
110
110
Bospeen
50
50
50
50
50
50
50
Rabarber
230
184
230
184
230
184
230
Radijs
80
64
80
64
80
64
80
Schorseneer
170
170
170
170
170
170
170
Witlof
100
100
100
100
100
100
100
Stengel/knol/wortelgewassen, overig
200
148
185
148
185
148
185

 
1
Met ingang van januari 2015 is het zandgebied opgedeeld in twee categoriën:
  - Zuidelijk zand (zandgronden in de provincies Noord-Brabant en Limburg).
  - Noordelijk, westelijk en centraal zand (provincies Friesland, Groningen, Drenthe = Noord; provincies
    Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland = West; provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht
    = Centraal).

Aanvullende opmerkingen:

  • De meeste werkingscoëfficiënten van organische mestsoorten zijn ten opzichte van voorgaande jaren gelijk gebleven. Alleen de werkingscoëfficiënt voor drijfmest van varkens is op alle zand- en
    lössgronden sinds 1 januari 2014 van 70 naar 80% gegaan. Klik hier voor een actueel overzicht.


Bron: RVO.nl

 

Overige gewassen;Veen;N Stikstof;Knolselderij;Wortel;
gerelateerd