Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Overige gewassen
Overige gewassen
Stikstofgebruiksnormen koolgewassen op zand en löss 2014 - 2017

Sinds 1 januari 2014 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo's N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.

De stikstofgebruiksnormen koolgewassen op zand1 en löss in kg N/ha  (update: januari 2016)

Gewas Gebruiksnorm  
  2014 2015 2016 2017
löss+ZuidNCWlöss+Zuid NCW
löss+Zuid
NCW
Spruitkool
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)
265
50

212
40

265
50

212
40

265
50

212
40

265
50
Witte kool
290232
​290232
290​232
290
Rode kool
260
208
260208
260​208
260​
Savooiekool260
208
​260208
260208
260
Spitskool260
208
​260208
260​208
260​
Bloemkool
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)
210
110

168
88

​210
110

168
88

210
110
168
88

210
110

Broccoli235
188
​235188
​235188
235​
Chinese kool155
124
​155124
155​124
155​
Boerenkool
155
124
155124
155
124
155​
Paksoi 165132
​165132
165​132
165
Raapstelen130
104
​130104
130​104
130

 

1 Met ingang van januari 2015 is het zandgebied opgedeeld in twee categoriën:
  - Zuidelijk zand (zandgronden in de provincies Noord-Brabant en Limburg)
  - Noordelijk, westelijk en centraal zand (provincies Friesland, Groningen, Drenthe = Noord; provincies
    Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland = West; provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht
    = Centraal)

Aanvullende opmerkingen:

  • De meeste werkingscoëfficiënten van organische mestsoorten zijn ten opzichte van voorgaande jaren gelijk gebleven. Alleen de werkingscoëfficiënt voor drijfmest van varkens is op alle zand- en
    lössgronden sinds 1 januari 2014 van 70 naar 80% gegaan. Klik hier voor een actueel overzicht.

Bron: RVO.nl

 

 


 

Overige gewassen;N Stikstof;Löss;Zand;Koolgewas;
gerelateerd