Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Overige gewassen
Overige gewassen
Stikstofgebruiksnormen koolgewassen op veen

Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo's N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.


 

De stikstofgebruiksnormen koolgewassen op veen in kg N/ha (update: januari 2019)

Gewas Gebruiksnorm  
  2016 2017 2018 2019-2021
Spruitkool275
275
275
275
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) 50 50 50 50
Witte kool 305 305 305 305
Rode kool270
270
270
270
Savooiekool270
270
270 270
Spitskool270
270
270 270
Bloemkool 220 220 220 220
waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt) 115 115 115 115
Broccoli 245 245 245 245
Chinese kool160
160
160 160
Boerenkool 160 160 160
160
Paksoi170
170
170 170
Raapstelen 135135
135 135


 

Aanvullende opmerkingen:

  • De meeste werkingscoëfficiënten van organische mestsoorten zijn ten opzichte van voorgaande jaren gelijk gebleven. Klik hier voor een actueel overzicht.

Bron: RVO.nl

 

 

 


 

Overige gewassen;N Stikstof;Koolgewas;
gerelateerd