Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
Stikstofgebruiksnormen grasland op zand en löss 2014 - 2017

Sinds 1 januari 2014 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo's N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw grasland mag bemesten.


 

 

De stikstofgebruiksnormen grasland op zand1 en löss in kg N/ha/jaar  (update: januari 2016)

Gewas Gebruiksnorm  
  2014 2015 2016 2017
löss+ZuidNCWlöss+Zuid NCW
löss+Zuid
NCW
Grasland met beweiding
250
250
250
250
250
250
250
Grasland volledig maaien2
320
320
320
320
320
320
320
Tijdelijk grasland 3(kg N per ha per periode)
1 januari tot minstens 15 april
50
50
50
50
50
50
50
1 januari tot minstens 15 mei 4
90
90
90
90
90
90
90
1 januari tot minstens 15 augustus 4
210
210
210
210
210
210
210
1 januari tot minstens 15 september 4
235
235
235
235
235
235
235
1 januari tot minstens 15 oktober 4
250
250
250
250
250
250
250
15 april tot minstens 15 oktober
250
250
250
250
250
250
250
15 mei tot minstens 15 oktober
235
235
235
235
235
235
235
15 augustus tot minstens 15 oktober
80
80
80
80
80
80
80
​15 september tot minstens 15 oktober
25
25
25
25
25
25
25
​vanaf 15 oktober
0
0
0
0
0
0
0

 

 1. Met ingang van januari 2015 is het zandgebied opgedeeld in twee categoriën:
    - Zuidelijk zand (zandgronden in de provincies Noord-Brabant en Limburg)
    - Noordelijk, westelijk en centraal zand (provincies Friesland, Groningen, Drenthe = Noord; provincies
      Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland = West; provincies Overijssel, Gelderland en
     Utrecht = Centraal)
 2. Er moet op bedrijfsniveau en niet op perceelsniveau worden bepaald of grasland wordt gezien als grasland met beweiden of grasland met volledig maaien. Onder grasland met volledig maaien valt ook grasland waar uitsluitend jongvee van runderen niet ouder dan twee jaar wordt geweid, voor zover het aantal stuks jongvee in de wei niet groter is dan het aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren. Daarnaast mogen hobbymatig gehouden dieren worden geweid.
 3. De normen gelden niet voor tijdelijk grasland dat aansluit op maïs.
 4. Deze gebruiksnormen zijn alleen van toepassing voor zover ze zijn toegestaan binnen de regels van het Besluit gebruik meststoffen.

Aanvullende opmerkingen:

 • De meeste werkingscoëfficiënten van organische mestsoorten zijn ten opzichte van voorgaande jaren gelijk gebleven. Alleen de werkingscoëfficiënt voor drijfmest van varkens is op alle zand- en lössgronden sinds 1 januari 2014 van 70 naar 80% gegaan. Klik hier voor een actueel overzicht.


Bron: RVO.nl


 

Gras;N Stikstof;Löss;Zand;
gerelateerd