Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
Stikstofgebruiksnormen grasland op veen 2014 - 2017

Sinds 1 januari 2014 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo's N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw grasland mag bemesten.


 

De stikstofgebruiksnormen grasland op veen (kg N/ha/jaar) (update: januari 2016)  

Gewas Gebruiksnorm  
  2014 2015 2016 2017
Grasland met beweiding265
265
265265
Grasland volledig maaien1 300300
300
300
Tijdelijk grasland 2 (kg N per ha per periode)
1 januari tot minstens 15 april 50
50
50
50
1 januari tot minstens 15 mei 3
90
90
90
90
1 januari tot minstens 15 augustus 3
210210
210
210
1 januari tot minstens 15 september 3
235235
235
235
1 januari tot minstens 15 oktober 3
265
265
265
265
15 april tot minstens 15 oktober265
265
265
265
15 mei tot minstens 15 oktober 235235
235
235
15 augustus tot minstens 15 oktober80
80
80
80
15 september tot minstens 15 oktober 25
25
25
25
vanaf 15 oktober 00
0
0

 

  1. Er moet op bedrijfsniveau en niet op perceelsniveau worden bepaald of grasland wordt gezien als grasland met beweiden of grasland met volledig maaien. Onder grasland met volledig maaien valt ook grasland waar uitsluitend jongvee van runderen niet ouder dan twee jaar wordt geweid, voor zover het aantal stuks jongvee in de wei niet groter is dan het aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren. Daarnaast mogen hobbymatig gehouden dieren worden geweid.
  2. De normen gelden niet voor tijdelijk grasland dat aansluit op maïs.
  3. Deze gebruiksnormen zijn alleen van toepassing voor zover ze zijn toegestaan binnen de regels van het Besluit gebruik meststoffen.

Aanvullende opmerkingen:

  • De meeste werkingscoëfficiënten van organische mestsoorten zijn ten opzichte van voorgaande jaren gelijk gebleven. Klik hier voor een actueel overzicht.

Bron: RVO.nl

 

Gras;N Stikstof;Veen;
gerelateerd