Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
Stikstofgebruiksnormen grasland op veen

Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo's N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw grasland mag bemesten.


De stikstofgebruiksnormen grasland op veen (kg N/ha/jaar) (update januari 2019)


Gewas Gebruiksnorm 2018Gebruiksnorm 2019-2021​
Grasland met beweiden265
265​
Grasland met volledig maaien1 300300​
Tijdelijk grasland 2 (kg N per ha per periode)
1 januari tot minstens 15 april 50
50​
1 januari tot minstens 15 mei 3
90
​90
1 januari tot minstens 15 augustus 3
210210​
1 januari tot minstens 15 september 3
235​235
1 januari tot minstens 15 oktober 3
265
​265
vanaf 15 april tot minstens 15 oktober265
​265
vanaf 15 mei tot minstens 15 oktober 235​253
vanaf 15 augustus tot minstens 15 oktober80
​80
vanaf 15 september tot minstens 15 oktober 25
​25
vanaf 15 oktober 0​0

 

  1. Er moet op bedrijfsniveau en niet op perceelsniveau worden bepaald of grasland wordt gezien als grasland met beweiden of grasland met volledig maaien. Onder grasland met volledig maaien valt ook grasland waar uitsluitend jongvee van runderen niet ouder dan twee jaar wordt geweid, voor zover het aantal stuks jongvee in de wei niet groter is dan het aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren. Daarnaast mogen hobbymatig gehouden dieren worden geweid.
  2. De normen gelden niet voor tijdelijk grasland dat aansluit op maïs.
  3. Deze gebruiksnormen zijn alleen van toepassing voor zover ze zijn toegestaan binnen de regels van het Besluit gebruik meststoffen.


Bron: RVO.nl

 

Gras;N Stikstof;Veen;
gerelateerd