Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
Stikstofgebruiksnormen grasland op klei 2018

Sinds 1 januari 2014 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo's N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw grasland mag bemesten.

 

De stikstofgebruiksnormen grasland op klei (kg N/ha/jaar)

Gewas Gebruiksnorm 2018
Grasland met beweiden 345
Grasland met volledig maaien1 385
Tijdelijk grasland2 (kg N per ha per periode)
 
1 januari tot minstens 15 april 60
1 januari tot minstens 15 mei 3
110
1 januari tot minstens 15 augustus 3
250
1 januari tot minstens 15 september 3
280
1 januari tot minstens 15 oktober 3
310
vanaf 15 april tot minstens 15 oktober 310
vanaf 15 mei tot minstens 15 oktober 280
vanaf 15 augustus tot minstens 15 oktober 95
vanaf 15 september tot minstens 15 oktober 30
vanaf 15 oktober 0

 

  1. Er moet op bedrijfsniveau en niet op perceelsniveau worden bepaald of grasland wordt gezien als grasland met beweiden of grasland met volledig maaien. Onder grasland met volledig maaien valt ook grasland waar uitsluitend jongvee van runderen niet ouder dan twee jaar wordt geweid, voor zover het aantal stuks jongvee in de wei niet groter is dan het aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren. Daarnaast mogen hobbymatig gehouden dieren worden geweid.
  2. De normen gelden niet voor tijdelijk grasland dat aansluit op maïs.
  3. Deze gebruiksnormen zijn alleen van toepassing voor zover ze zijn toegestaan binnen de regels van het Besluit gebruik meststoffen.

Aanvullende opmerkingen:

  • De meeste werkingscoëfficiënten van organische mestsoorten zijn ten opzichte van voorgaande jaren gelijk gebleven. Klik hier voor een actueel overzicht.

Bron: RVO.nl

 

Gras;N Stikstof;Klei;
gerelateerd