Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
Stikstofgebruiksnormen grasland op klei 2014 - 2017

Sinds 1 januari 2014 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo's N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw grasland mag bemesten.


 

 

De stikstofgebruiksnormen grasland op klei (kg N/ha/jaar) (update: januari 2016)

Gewas Gebruiksnorm  
  2014 2015 2016 2017
Grasland met beweiding 345 345 345 345
Grasland volledig maaien1 385 385 385 385
Tijdelijk grasland2 (kg N per ha per periode)
       
1 januari tot minstens 15 april 60 60 60 60
1 januari tot minstens 15 mei 3
110 110 110 110
1 januari tot minstens 15 augustus 3
250 250 250 250
1 januari tot minstens 15 september 3
280 280 280 280
1 januari tot minstens 15 oktober 3
310 310 310 310
15 april tot minstens 15 oktober 310 310 310 310
15 mei tot minstens 15 oktober 280 280 280 280
15 augustus tot minstens 15 oktober 95 95 95 95
15 september tot minstens 15 oktober 30 30 30 30
vanaf 15 oktober 0 0 0 0

 

  1. Er moet op bedrijfsniveau en niet op perceelsniveau worden bepaald of grasland wordt gezien als grasland met beweiden of grasland met volledig maaien. Onder grasland met volledig maaien valt ook grasland waar uitsluitend jongvee van runderen niet ouder dan twee jaar wordt geweid, voor zover het aantal stuks jongvee in de wei niet groter is dan het aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren. Daarnaast mogen hobbymatig gehouden dieren worden geweid.
  2. De normen gelden niet voor tijdelijk grasland dat aansluit op maïs.
  3. Deze gebruiksnormen zijn alleen van toepassing voor zover ze zijn toegestaan binnen de regels van het Besluit gebruik meststoffen.

Aanvullende opmerkingen:

  • De meeste werkingscoëfficiënten van organische mestsoorten zijn ten opzichte van voorgaande jaren gelijk gebleven. Klik hier voor een actueel overzicht.

Bron: RVO.nl

 

Gras;N Stikstof;Klei;
gerelateerd