Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Overige gewassen
Overige gewassen
Stikstofgebruiksnormen voor fruitteelt op zand en löss 2014 - 2017

Sinds 1 januari 2014 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen. Deze normen gebruikt u om de totale stikstofgebruiksruimte voor meststoffen (kilo's N/ha/jaar) voor uw bedrijf te berekenen en waarmee u uw gewassen mag bemesten.


 

De stikstofgebruiksnormen fruitteeltgewassen op zand1 en löss in kg N/ha  (update: januari 2016)

Gewas Gebruiksnorm  
  2014 2015 2016 2017
löss+ZuidNCWlöss+Zuid NCW
löss+Zuid
NCW
Appel
165
165
165
165
165
165
165
Blauwe bes
95
95
95
95
95
95
95
Braam
140
140
140
140
140
140
140
Framboos
140
140
140
140
140
140
140
Kers
165
165
165
165
165
165
165
Peer
165
165
165
165
165
165
165
Pruim
165
165
165
165
165
165
165
Rode bes
140
140
140
140
140
140
140
Wijnbouw
95
95
95
95
95
95
95
Zwarte bes
165
165
165
165
165
165
165

 

1 Met ingang van januari 2015 is het zandgebied opgedeeld in twee categoriën:
  - Zuidelijk zand (zandgronden in de provincies Noord-Brabant en Limburg)
  - Noordelijk, westelijk en centraal zand (provincies Friesland, Groningen, Drenthe = Noord; provincies
    Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland = West; provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht
    = Centraal)

Aanvullende opmerkingen:

  • De meeste werkingscoëfficiënten van organische mestsoorten zijn ten opzichte van voorgaande jaren gelijk gebleven. Alleen de werkingscoëfficiënt voor drijfmest van varkens is op alle zand- en
    lössgronden sinds 1 januari 2014 van 70 naar 80% gegaan. Klik hier voor een actueel overzicht.

Bron: RVO.nl

Overige gewassen;Löss;N Stikstof;
gerelateerd