Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Biet
Biet
5 tips voor stikstofbemesting van suikerbieten

 

Voor een optimale stikstofbemesting van suikerbieten geldt een aantal vuistregels:

  • Geeft nooit de volledige stikstofbehoefte in de vorm van organische mest, voor een goed financieel resultaat is maximaal 60% N via organische mest voldoende.
  • Houd bij bemesting rekening met de nalevering tijdens het seizoen.
  • Geef de N-gift in twee keer als de N-behoefte groter is dan 130 kg N/ha, bij een lagere N-behoefte is deling van de N-gift niet zinvol.
  • Gebruik een mestanalyse voor de exacte bepaling van de mestwerking.
  • Neem een N-min monster en bereken een advies op maat.

Lees meer over suikerbieten en stikstofbemesting:

 

Biet;N Stikstof;
gerelateerd