Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Maïs
Maïs
Probeer nutriëntenonttrekking zo goed mogelijk te compenseren

Mais heeft gedurende het groeiseizoen verschillende behoeftes aan diverse nutriënten. Vanuit landbouwkundig oogpunt is het voor optimale groei en rendement verstandig om daar nu, zo vroeg in het seizoen, inzicht in te hebben. Zo 'vreet' het gewas kali, dat daarom een aandachtspunt binnen de bemesting is. ​

Uitgaande van een maisopbrengst van zo'n 17 ton drogestof per hectare moet er voor de kaliconsumptie zo'n 50 kuub rundveedrijfmest worden aangevoerd. Deze hoeveelheid gaat op veel percelen echter de wettelijke fosfaatnorm te boven. Vanuit het oogpunt van maximale groeiomstandigheden zal er dan een aanvullend plan voor voldoende kali-aanvoer gemaakt moeten worden. 

Onderstaand een tabel met daarin de onttrekkingcijfers voor maïs. Met deze cijfers als leidraad gecombineerd met uw specifieke perceels analysegegevens, kunt u uitrekenen hoe de situatie voor u uitpakt en wat u nog moet/kan doen om bodem en bemesting verder te optimaliseren binnen de wettelijke kaders.


De gemiddelde nutriëntenonttrekking door maïs (kg/ha)  
​​
Opbrengst (ton ds/ha) N  P2O5  K2 MgO
11.5 140 50 185 25
14 175 65 225 30
16.5 205 75 265 35
19 230 85 305 40

​ ​

Maïs;K Kali;Mg Magnesium;N Stikstof;P Fosfor;
gerelateerd