Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Maïs
Maïs
Praktijkervaring opdoen met rijenbemesting

Op de zand- en lössgronden wordt het vanaf 2021 vanuit het mestbeleid in de mais verplicht om zowel dierlijke mest als kunstmest toe te dienen als rijenbemesting​. De komende 2 jaren is het onder de vlag van de equivalente maatregelen mogelijk dit op vrijwillige basis te doen met als 'beloning' een ruimere stikstofgebruiksnorm van 10-25 kg N/ha. Mocht u nog geen rijenbemesting toepassen, dan is dit mogelijk een optie om alvast wat praktijkervaring op te doen.

Mais neemt stikstof beter op wanneer het wordt toegediend dichtbij de plantenrij. Hierdoor neemt de opbrengst toe en is er minder verlies van stikstof naar het milieu, zeker op de zand- en lössgronden. Als uitvloeisel van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021 wordt deze toedieningswijze vanaf 2021 dus verplicht gesteld. Om het overschakelen te stimuleren is een equivalente maatregel opgetuigd waarmee het mogelijk is een extra stikstofnorm te hanteren. Hiervoor moet de mais worden gezaaid op maximaal 12 centimeter afstand van de plekken waar met behulp van apparatuur meststoffen zijn gebruikt. In dat geval mag de stikstofgebruiksnorm worden verhoogd met maximaal:

  • 10 kilogram stikstof per hectare per jaar van de landbouwgrond op noordelijke, westelijke en centrale zandgronden;
  • 25 kilogram stikstof per hectare per jaar van de landbouwgrond op zuidelijke zandgronden of lössgrond.

Mocht u nog geen rijenbemesting toepassen, dan is een advies om u daar voor komend seizoen alvast eens op te oriënteren. U krijgt voor uw eigen specifieke situatie informatie over de betekenis en impact hiervan. Bovendien kunt u desgewenst nog 2 jaar lang uw mais telen met wat extra stikstof.

Aanmelden voor deze equivalente maatregel is mogelijk vanaf 1 februari a.s. (tot 1 juni) via mijn.rvo.nl.

Maïs;N Stikstof;Regelgeving;
gerelateerd