Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Overige gewassen
Overige gewassen
Peen heeft baat bij extra stikstof

Peen op de vroeggezaaide percelen heeft inmiddels een fors ontwikkeld bladapparaat. Door de felle regenbuien van eind augustus / begin september hangt het loof sterk, sluit het relatief snel en is er een groter risico op schimmelziekten als alternaria en sclerotinia. Het devies is het loof stevig te houden en de grond niet te laten raken. Bijsturen kunt u door het spuiten van 10 kg bitterzout en dit na 1 week te herhalen.

Voor het vitaal houden van het loof is een regelmatige aanvoer van stikstof de belangrijkste factor. De ervaring leert dat de bodemvoorraad dit jaar erg laag is. De standaard bodemnalevering van 25 kg N per ha uit uw bemestingsplan is er op veel percelen niet. Bijsturen kan met een extra N-gift van 100 kg KAS of 150 kg N-K meststof.

Vanwege de vochtige omstandigheden is er op sommige percelen nu veel nieuw loofgroei. Gebruik op deze percelen eventueel N-houdende bladmeststoffen voor gematigde stikstofaanvulling. Dit kan bijvoorbeeld met ureum gelijktijdig toegediend met de schimmelbestrijding. 

Punt van aandacht: stikstofkunstmest is algemeen tot 15 september toe te passen. Daarna mag dit alleen nog bij op het veld staande groentegewassen (jaarrond), winterkoolzaad en graszaad (t/m 15 oktober).

Bron: DLV Plant

Overige gewassen;Wortel;N Stikstof;
gerelateerd