Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
Organische meststoffen
Gebruiksnormen van stikstof, fosfaat en dierlijke mest

Voor een optimale groei is het belangrijk dat planten voldoende nutriënten tot hun beschikking hebben. Het gebruik van meststoffen is daarvoor erg belangrijk. Een overmaat aan meststoffen kan er echter voor zorgen dat de onbenutte nutriënten via de bodem in het water terecht komen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Om de belasting op het milieu te beperken, is er door de overheid een mestbeleid ingevoerd waarin maximale gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat zijn vastgelegd.

Stikstofgebruiksnormen
De gebruiksnormen voor stikstof zijn gebaseerd op de Nitraatrichtlijn. De stikstofgebruiksruimte geeft aan hoeveel stikstof maximaal mag worden aangevoerd om de landbouwgrond die op dat moment in gebruik is te bemesten. De maximale hoeveelheid stikstof is afhankelijk van de norm die bij het gewas en de grondsoort hoort waarop geteeld wordt en van de totale oppervlakte landbouwgrond die dat jaar in gebruik is. Door de totale oppervlakte te vermenigvuldigen met de norm die bij het betreffende gewas en grondsoort hoort, is de maximale stikstofgebruiksruimte te berekenen.

Voor de exacte stikstofgebruiksnormen per gewas en het bepalen van uw grondsoort verwijzen wij u graag door naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Klik hier voor meer informatie over stikstofgebruiksnormen.

Fosfaatgebruiksnormen
Naast stikstof kent ook fosfaat maximale gebruiksnormen. De totale fosfaatgebruiksruimte wordt bepaald aan de hand van de totale oppervlakte die in gebruik is. Tevens wordt er gekeken naar de hoeveelheid fosfaat die in de bodem van de betreffende grond aanwezig is. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar drie categorieën: laag, neutraal en hoog. Laag staat hierbij voor een lage voorraad aan fosfaat in de bodem, waardoor er meer fosfaat bemest mag worden. Aan de hand van de Pw-waarde (bouwland) óf de PAL-waarde (grasland) uit een officiële bodemanalyse wordt een perceel ingedeeld in een bepaalde categorie.

Voor het berekenen van uw totale fosfaatgebruiksruimte verwijzen wij u graag door naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Klik hier voor meer informatie over fosfaatgebruiksnormen.

Gebruiksnormen dierlijke mest
De werking van dierlijke mest in de bodem is moeilijker in te schatten dan de werking van kunstmest. Het risico op uitspoeling van onbenutte nutriënten is daardoor groter bij het gebruik van dierlijke mest dan bij het gebruik van kunstmest. Daarom gelden ook voor het gebruik van dierlijke mest maximale gebruiksnormen. De gebruiksnorm houdt in dat maximaal 170 kilogram stikstof per hectare door middel van dierlijke mest toegepast mag worden. Er zijn echter uitzonderingen op deze gebruiksnorm.

Voor de exacte gebruiksnormen verwijzen wij u graag door naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Klik hier voor meer informatie over de gebruiksnormen dierlijke mest. ​

Organische meststoffen;Regelgeving;Dierlijke mest;
gerelateerd