Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
Organische meststoffen
De werking van organische mest volgens het mestbeleid

De werkingscoëfficiënt gebruikt u bij dierlijke en andere organische meststoffen om de werkzame hoeveelheid stikstof in de gebruikte hoeveelheid meststoffen te berekenen. Bij de stikstofgebruiksnorm voor meststoffen voor uw bedrijf gaat u bij de vaststelling van de totale gebruikte hoeveelheid meststoffen uit van de werkzame stikstof in de meststoffen. Voor kunstmest rekent u met een werkingscoëfficiënt van 100%.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de stikstofwerkingscoëfficiënten in organische meststoffen. ​

 De werkingscoëfficiënten van stikstof  
 Soort en herkomst meststof1Toepassing1Werkingscoëfficiënt
Drijfmest en dunne fractie 
 Drijfmest van graasdieren op het  Op bedrijf met beweiding245
 eigen bedrijf geproduceerd Op bedrijf zonder beweiding360
Drijfmest van graasdieren aangevoerd60
 Drijfmest van varkensOp klei en veen                                60
  Op zand en löss80
Drijfmest van overige diersoorten  60
 Dunne fractie na mestbewerking en gier 80
Vaste mest 
 Vaste mest van graasdieren opOp bouwland op klei en veen, van 30
  het eigen bedrijf geproduceerd1 september t/m 31 januari              
  Overige toepassingen op bedrijf met beweiding2 45
  Overige toepassingen op bedrijf zonder beweiding360
Vaste mest van graasdieren aangevoerd Op bouwland op klei en veen, van 30
1 september t/m 31 januari         
Overige toepassingen40
 Vaste mest van varkens, pluimvee en nertsen    55
Vaste mest van overige diersoortenOp bouwland op klei en veen, van 30
1 september t/m 31 januari         
Overige toepassingen40
Overig
 Compost 10
ChampostOp alle grondsoorten25
 ZuiveringsslibOp alle grondsoorten40
Overige organische meststoffenOp alle grondsoorten50
 Mengsels van meststoffen4Voor mengsels geldt de werkingscoefficient van de meststof met de hoogste werkingscoefficient die het mengsel bevat 

1 Zonder nadere vermelding geldt de werkingscoëfficiënt voor alle grondsoorten, ongeacht herkomst en voor het hele jaar, tenzij aanwenden op basis van het Besluit gebruik meststoffen is verboden.
2 De werkingscoëfficiënt voor een bedrijf met beweiding mag u alleen toepassen, als uw bedrijf ook de stikstofgebruiksnorm voor beweid grasland toepast.
3 De werkingscoëfficiënt voor een bedrijf zonder beweiding past u toe, als u op uw bedrijf ook de stikstofgebruiksnorm voor grasland zonder beweiding toepast. Onder een bedrijf zonder beweiding valt ook een bedrijf waar uitsluitend jongvee van runderen niet ouder dan twee jaar wordt geweid, voor zover het aantal stuks jongvee in de wei niet groter is dan het aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren. Daarnaast mogen hobbymatig gehouden dieren worden geweid.
4 Als een mengsel een meststof bevat die niet in de tabel staat, geldt een werkingscoëfficiënt van 100%.

Bronnen 

  • RVO. Tabel 3: Werkingscoëfficiënt dierlijke en andere organische meststoffen 2014-2017.  
Organische meststoffen;Regelgeving;Compost;Dierlijke mest;Zuiveringsslib;
gerelateerd