Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
Organische meststoffen
De werking van organische mest volgens het mestbeleid

De werkingscoëfficiënt gebruikt u bij dierlijke en andere organische meststoffen om de werkzame hoeveelheid stikstof in de gebruikte hoeveelheid meststoffen te berekenen. Bij de stikstofgebruiksnorm voor meststoffen voor uw bedrijf gaat u bij de vaststelling van de totale gebruikte hoeveelheid meststoffen uit van de werkzame stikstof in de meststoffen. Voor kunstmest rekent u met een werkingscoëfficiënt van 100%.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de stikstofwerkingscoëfficiënten in organische meststoffen. ​

  De werkingscoëfficiënten van stikstof   
  Soort en herkomst meststof1 Toepassing1 Werkingscoëfficiënt
Drijfmest en dunne fractie 
  Drijfmest van graasdieren op het   Op bedrijf met beweiding2 45
  eigen bedrijf geproduceerd  Op bedrijf zonder beweiding3 60
Drijfmest van graasdieren aangevoerd 60
  Drijfmest van varkens Op klei en veen                                 60
    Op zand en löss 80
Drijfmest van overige diersoorten   60
  Dunne fractie na mestbewerking en gier   80
Vaste mest 
  Vaste mest van graasdieren op Op bouwland op klei en veen, van  30
   het eigen bedrijf geproduceerd 1 september t/m 31 januari               
    Overige toepassingen op bedrijf met beweiding2  45
    Overige toepassingen op bedrijf zonder beweiding3 60
Vaste mest van graasdieren aangevoerd  Op bouwland op klei en veen, van  30
1 september t/m 31 januari         
Overige toepassingen 40
  Vaste mest van varkens, pluimvee en nertsen      55
Vaste mest van overige diersoorten Op bouwland op klei en veen, van  30
1 september t/m 31 januari         
Overige toepassingen 40
Overig
  Compost   10
Champost Op alle grondsoorten 25
  Zuiveringsslib Op alle grondsoorten 40
Overige organische meststoffen Op alle grondsoorten 50
  Mengsels van meststoffen4 Voor mengsels geldt de werkingscoefficient van de meststof met de hoogste werkingscoefficient die het mengsel bevat  

1 Zonder nadere vermelding geldt de werkingscoëfficiënt voor alle grondsoorten, ongeacht herkomst en voor het hele jaar, tenzij aanwenden op basis van het Besluit gebruik meststoffen is verboden.
2 De werkingscoëfficiënt voor een bedrijf met beweiding mag u alleen toepassen, als uw bedrijf ook de stikstofgebruiksnorm voor beweid grasland toepast.
3 De werkingscoëfficiënt voor een bedrijf zonder beweiding past u toe, als u op uw bedrijf ook de stikstofgebruiksnorm voor grasland zonder beweiding toepast. Onder een bedrijf zonder beweiding valt ook een bedrijf waar uitsluitend jongvee van runderen niet ouder dan twee jaar wordt geweid, voor zover het aantal stuks jongvee in de wei niet groter is dan het aantal op het bedrijf gehouden ouderdieren. Daarnaast mogen hobbymatig gehouden dieren worden geweid.
4 Als een mengsel een meststof bevat die niet in de tabel staat, geldt een werkingscoëfficiënt van 100%.

Bronnen 

  • RVO. Tabel 9: Werkzame stikstof landbouwgrond. Mestbeleid 2019-2021, november 2019 
Organische meststoffen;Regelgeving;Compost;Dierlijke mest;Zuiveringsslib;
gerelateerd