Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
Stikstofwerking bepaalt effectiviteit drijfmest

De stikstofwerking van drijfmest op grasland is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het moment van uitrijden, het aandeel minerale en organisch gebonden stikstof en de toedieningstechniek. U kunt de stikstofwerking zelf uitrekenen, maar ook de Bemestingsplanner raadplegen.

Het moment van uitrijden - voor of na de eerste snede - bepaalt hoe de N-werking zich per snede ontwikkelt. (zie tabel 1a en 1b).
De werking is afhankelijk van de verhouding tussen minerale en organisch gebonden stikstof. Minerale stikstof is voor de plant direct beschikbaar, terwijl organische stikstof eerst moet worden omgezet door bodembacteriën. Een hoger aandeel minerale stikstof in de mest zorgt daarom voor een grotere directe werking op de groei van het gras. Minerale stikstof heeft echter als nadeel dat het snel als ammoniak kan vervluchtigen of bij neerslag als nitraat kan uitspoelen.

Stikstofwerking berekenen
U kunt de stikstofwerking zelf uitrekenen. Daarvoor moet rekening houden met de afzonderlijke werkingscoëfficiënten voor de minerale en de organisch gebonden stikstof : Wmin en Worg. De berekeningsformule voor de N-werking van drijfmest is:

N-werking = Wmin x Nmin + Worg x Norg.

Toedieningstechniek
Naast het tijdstip van uitrijden en de aanwezige N-vorm is voor de stikstofwerking ook de toedieningstechniek van belang.Tabel 2 laat verschillende werkingscoëfficiënten zien bij verschillende bemestingstechnieken. Tabel 3 toont de stikstofwerking van mest uitgereden met een sleepvoetmachine.

Bemestingsplanner
Deze data zijn verwerkt in de Bemestingsplanner waarmee u handig en eenvoudig een (aangepast) bemestingsadvies kunt berekenen op perceels- en bedrijfsniveau.

De stikstofwerking van mest gegeven voor de eerste snede uitgereden met een zodebemester
Mestsoort Werking kg N/m3 in snede na toediening  
  1 2 3 4 Totaal
Rundveedrijfmest 1.3 0.4 0.2 0.2 2.2
Kalverendrijfmest 1.4 0.3 0.1 0.1 2.0
Vleesvarkensdrijfmest 2.5 0.7 0.3 0.3 3.9
Zeugendrijfmest 1.5 0.4 0.2 0.2 2.3
Kippendrijfmest 3.4 0.9 0.4 0.4 5.1

 

De stikstofwerking van mest gegeven na de eerste snede uitgereden met een zodebemester
           
Mestsoort Werking kg N/m3 in snede na toediening  
  1 2 3 4 Totaal
Rundveedrijfmest 1.1 0.7 0.3 0.2 2.2
Kalverendrijfmest 1.1 0.6 0.2 0.1 2.0
Vleesvarkensdrijfmest 2.0 1.2 0.4 0.3 3.9
Zeugendrijfmest 1.2 0.7 0.3 0.2 2.3
Kippendrijfmest 2.7 1.6 0.5 0.3 5.1

 

Stikstofwerking in % Nmin en % Norg
           
Methode Snede na toediening
 
  1 2 3 4 Totaal
Zodebemesting voor 1e snede: Wmin
Zodebemesting voor 1e snede: Worg
56
4
12
8
4
6
4
6
76
24
Zodebemesting na 1e snede: Wmin
Zodebemesting na 1e snede: Worg
44
6
24
6
6
6
2
6
76
24
Sleepvoeten: Wmin
Sleepvoeten: Worg
58
6
2
6
2
6
2
6
64
24

 

De stikstofwerking van mest uitgereden met een sleepvoetenmachine  
Mestsoort Werking kg N/m3 in snede na toediening  
  1 2 3 4 Totaal
Rundveedrijfmest 1.5 0.2 0.2 0.2 2.0
Kalverendrijfmest 1.4 0.1 0.1 0.1 1.6
Vleesvarkensdrijfmest 2.5 0.3 0.3 0.3 3.3
Zeugendrijfmest 1.5 0.2 0.2 0.2 2.0
Kippendrijfmest 3.4 0.3 0.3 0.3 4.3

 

Lees meer over graslandbemesting: 

 

Gras;N Stikstof;Eigenschappen;
gerelateerd