Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
N S verhouding gras en noodzaak van S bemesting

Wanneer is er te weinig zwavel in de plant?
De verhouding tussen stikstof en zwavel (de zgn. N/S verhouding) in gras is een maat om vast te stellen of het gras over voldoende zwavel beschikt.
Als deze verhouding boven de 14 komt is er een zeer grote kans op een zwaveltekort. Dit heeft altijd een lagere opbrengst tot gevolg. Ook de kwaliteit van het gras wordt negatief beïnvloed.


In het geval een zwavelgebrek verwacht wordt is een bemesting met zwavel zeer rendabel. Tussen 12 en 14 kan een zwavelbemesting ook een positief effect hebben. In 1998 en 1999 is dat gebleken.

 

Resultaten van veldproeven NMI/ OCI Agro op twee locaties Midden Nederland (2000)
 
SnedeN/S verhoudingDrogestof opbrengst (kgds/ha)
  Geen SWel SMeeropbrengst
Eerste15.833663353-13
Tweede17.133323652320
Derde14.328923038146
Vierde11.72676271337
Totaal   + 543 kgds/ha

 

Resultaten van veldproef NMI op drie locaties (1998)  
 
SnedeN/S verhoudingDrogestof opbrengst (kgds/ha)
  Geen SWel SMeeropbrengst
Eerste12.33230331686
Tweede13.53164326399
Derde15.130283202174
Vierde15.330813207126
Vijfde12.5245425115
Totaal   + 572 kgds/ha

 

In het NutriNorm bemestingsadvies voor grasland wordt het risico voor een zwavelgebrek berekend voor uw eigen bedrijfssituatie.


NMI= Nutriënt Management Instituut

 

 

 

Gras;N Stikstof;S Zwavel;
gerelateerd