Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
Mestbeleid 2018: voorgenomen aanpassingen stelsel fosfaatgebruiksnormen

Elke 4 jaar is de Nederlandse overheid verplicht een nieuw maatregelenpakket op te stellen om de emissie van nitraat en fosfaat richting grond- en oppervlaktewater te beperken. Het nieuwste maatregelenpakket is verpakt in het '6e Actieprogramma (2018-2021)' en is aangeboden aan de Europese Commissie. 

Gebruiksnormen naar verwachting gelijk aan 2017
Op dit moment, eind februari, is er nog geen uitsluitsel van de Europese Commissie en rept het ministerie van LNV nog steeds over te verwachten maatregelen. Verwacht wordt dat de equivalente maatregelen worden verlengd en dat de regels voor het stelsel van gebruiksnormen, gebruiksvoorschriften en fosfaatnormen in 2018 hetzelfde blijven. Voorgestelde aanpassingen zouden op z'n vroegst pas 2019 ingaan.

Aanpassingen fosfaatgebruiksnormen
De fosfaatgebruiksnormen bepalen grotendeels de aanvoerruimte van organische meststoffen. Het plan is om vanaf 2020 de gebruiksnorm voor de klasse 'hoog' te verlagen op percelen waar de fosfaatvoorraad en – beschikbaarheid hoger is dan nodig voor de teelt van landbouwgewassen. Daarmee komen deze percelen sneller in de klasse 'neutraal' waarin sprake is van evenwichtsbemesting. Concreet wordt de extra klasse 'ruim voldoende (P-AL 41-50)' toegevoegd en de normen wat aangepast. 

Klassenindeling fosfaat op basis P-AL en bijbehorende gebruiksnormen


FosfaatklasseGrasland (P-AL getal)
​​P-gebruiksnorm grasland

huidig

nieuw
(1-1-2020)
2018

2019

2020

Arm
< 16
< 16
120
120120
Laag
16-26
16-26
100100
105
Neutraal
27-50
27-4090
90
95
Ruim voldoende
n.v.t.
41-50
9090
90
Hoog 
> 50
> 50
80
80
75

Overigens gaat het P-AL getal per 2021 vervangen worden door een gecombineerde indicator van P-CaCl2 en P-AL.

Equivalente maatregelen fosfaat
Voor veebedrijven die beschikken over percelen bouwland met mais is het voor dit gewas mogelijk equivalente maatregelen aan te vragen. De maatregelen zijn bedoeld om extra fosfaatruimte te bieden bij gerealiseerde gemiddeld hoge opbrengsten op percelen met lage fosfaattoestanden. De huidige categorie neutraal (Pw-getal 36-55) biedt de grootste verhoging van de P-gebruiksnorm (10-15 kg P2O5/ha). De categorie laag (Pw < 36) geeft maar 5 kg P2O5/ha extra.
Aanmelding voor extra ruimte kan vanaf nu tot en met 1 juni a.s.. Naast de nodige voorwaarden zijn er ook kosten verbonden aan de aanmelding en moet de accountant een samenstellingsverklaring opstellen. Meer info op RVO.nl.


Gras;P Fosfor;
gerelateerd