Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
Mei 2019: DRUK !

​De vijfde maand van 2019 is al weer een stukje onderweg; de tijd vliegt. Bij het schrijven van dit stuk zit een groot gedeelte van de eerste snede al weer onder plastic. Opbrengsten waren wisselend, kwaliteit waarschijnlijk (te) goed. Later, als de uitslagen van de kuilmonsters bekend zijn, worden eventuele mankementen wel gecorrigeerd. Ogenschijnlijk is er nu rust, maar schijn bedriegt.

De tweede snede komt eraan. Wat moet / mag / kan ik bemesten. Op elk bedrijf geeft deze vraag een andere uitkomst aan variabelen. Het is wel belangrijk om deze in beeld te hebben, elk jaar is immers anders, zodat er ook voor de rest van het jaar voldoende voedingstoffen voor het gras overblijven! Houd dus goed rekening houden met de (na) werking van drijfmest.

Nadenken over de bemesting betekent ook weer nadenken over het gebruik van de tweede en volgende sneden gras. Is de eerste snede perfect (gewenst drogestofpercentage, voldoende structuur, gewenst eiwitgehalte, suiker, etc. etc.), dan is de opdracht vrij makkelijk: probeer ook de volgende kuilen zo te maken.
Verwacht u op 1 of meer onderdelen een niet ideaal getal, kijk dan naar mogelijkheden om dit in de tweede of latere sneden te corrigeren. Het gaat uiteindelijk om het meest efficiënte rantsoen voor de koeien. Structuur bijvoorbeeld is vrij makkelijk te beïnvloeden met een drogere en/of nattere kuil. Hetzelfde uitgangsmateriaal geeft bij 30% drogestof inkuilen toch een heel ander resultaat dan bij 55%. Bij 30% blijft er minder suiker over, is er sprake van sneller vrijkomend eiwit (hogere OEB), minder suiker en lagere structuurwaarde. Belangrijk is dus om te weten wat u moet hebben en hoe u dit kunt sturen.

Naast de 'veld-problemen' is er vaak ook aandacht gewenst in en rond de stal. Weet u nog hoe heet het in de zomer van 2018 was? Hoe was toen het stalklimaat? Hoe de zomer van 2019 gaat worden weten we nog niet, maar er zullen waarschijnlijk wel weer dagen zijn met te hoge temperaturen en te hoge luchtvochtigheid. Heeft u al maatregelen genomen om dit positief te beïnvloeden? Extra ventilatiecapaciteit via de natuurlijke weg (meer in- en uitlaatcapaciteit) of ventilatoren met frequentieregeling? Boven de 20 graden is voor hoogproductieve dieren al snel te warm. Zorg bovendien voor een goede vliegenbestrijding. Hittestress in combinatie met veel vliegen, dat gun je je dieren echt niet. 

Bron: PPP-Agro

Gras;N Stikstof;
gerelateerd