Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Maïs
Maïs
Mais reageert beperkt op een kaligift

De opbrengstreactie van maïs op een kaligift is zwak. Onderzoek heeft aangetoond dat bij een bodemtoestand boven de 60 mg K-CaCl2 per kg grond geen meeropbrengst werd gehaald na een kalibemesting. Zelfs bij lagere toestanden volstaat een gift die lager is dan de onttrekking om een maximale opbrengst te bereiken. 

Op termijn leidt een bemesting beneden de onttrekking mogelijk wel tot lagere opbrengsten. Daarom is het kaliadvies gebaseerd op de gewasonttrekking (en daarmee op de verwachte opbrengst) met een correctie voor de bodemtoestand. 

Kalium wordt in de bodem gebufferd door het klei-humuscomplex (CEC). Een hogere CEC nauwelijks effect op de benodigde kaligift voor een optimale gewasproductie en of kaliopname. Het kaliadvies voor snijmais is daarom alleen gebaseerd op K-CaCl2; beneden een K-CaCl2 van 60 wordt op onttrekking bemest en boven een K-CaCl2 van 60 wordt er gecorrigeerd voor de bodemtoestand.


Kaliadvies snijmais in kg K2O/ha
 
K-CaCl2 Doelopbrengst (tonnen DS/ha)
 mg/kg 20 16 12
20200
160
120
40 200160
120
60 200 160 120
80140
100 60
100 80 40 0
120 20 0 0
140 0 0 0
160 0 0 0
  • In bovenstaand advies wordt rekening gehouden met een onttrekking van 10 g K2O/kg ds.
  • Voor zandgrond is bovenstaand kaliadvies slechts voor 1 à 2 jaar geldig omdat K-CaCl2 situatie hier snel kan veranderen. Zijn er geen nieuwe gegevens van grondonderzoek beschikbaar, bemest dan op basis van gewasonttrekking. 
  • Er is geen verschil in K-werking tussen dierlijke mest en kunstmest. 
  • Een gift van 30 à 35 m3 runderdrijfmest per hectare is normaliter toereikend om voldoende kalium aan te voeren. Is er toch nog een aanvullende kunstmestgift nodig, dan maakt het niet uit of deze volvelds of in de rij wordt toegediend. 

Bron: Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen


Maïs;K Kali;
gerelateerd