Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Maak balans op van aangevoerde N en P

​​In de praktijk blijkt dat met name de aanvoer via organische mest inclusief mestbemonstering minder voorspelbaar is. Maak tijdig de balans op van de aangevoerde fosfaat en stikstof op uw bedrijf. Bij overschrijding van de fosfaatgebruiksnorm tot 20 kg P2O5/ha kunt u gebruikmaken van de fosfaatverrekening

Om hiervoor in aanmerking te komen moet dit vóór 31 december a.s. gemeld worden bij www.mijn.rvo.nl/fosfaatverrekening. Hiermee schuift u kilo's fosfaat door naar 2019, kilo's die u in 2019 dus niet mag aanvoeren. Het is niet toegestaan om fosfaat nog een jaar door te schuiven.

Indien er nog ruimte over is kunt u nog compost, champost of vaste mest aanvoeren. Fosfaatkunstmest mag u nog toepassen en is geen eindvoorraad als u deze vóór 31 december strooit. ​

​Bron: Delphy

P Fosfor;N Stikstof;Regelgeving;
gerelateerd