Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Loof stevig houden met bitterzout

Bij de winterpeen heeft de afgelopen weken een forse loofgroei plaatsgevonden. Op de vroege percelen hangt het loof sterk en sluit relatief snel. Raakt het loof de grond, dan is er een ​​verhoogde besmettingskans voor schimmels als alternaria en sclerotinia. Probeer daarom het loof stevig te houden met het spuiten ​​​van 10 kg bitterzout en herhaal dit na 1 week.

Voor het vitaal houden van het loof is een regelmatige aanvoer van N de belangrijkste factor. De richtlijn voor de totale N-behoefte bedraagt bij winterpeen 100 kg N minus de N-mineraal in de laag 0-60 cm. Bij een verwachtte hoge kg-opbrengst kan, afhankelijk van de grondsoort, nog 20-30 kg bijgeteld worden. Een te hoog stikstof aanbod schaadt de kwaliteit en bewaarbaarheid van de peen.

Bij laat gezaaide wortelen kan deze dagen nog bijgestuurd worden met een extra N-gift van maximaal 100 kg KAS of 150 kg N-K meststof. Bij vroege percelen met veel loofvorming is het beter om nu te kiezen voor een gematigde stikstofaanvulling via N-houdende bladmeststoffen. Dit kan bijvoorbeeld met een gecombineerde ureum/schimmelbestrijding bespuiting​. Urean kan ook maar is iets scherper voor het gewas.​

​Bron: Delphy

Wortel;N Stikstof;
gerelateerd