Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
Koperadvies voor grasland

Kopertoestand van grasland is alleen van belang om het vee van voldoende koper te voorzien. Dit vooral van belang bij beweiding van dieren die geen krachtvoer of aanvullende mineralen krijgen (bijvoorbeeld ouder jongvee en droge koeien). Het advies voor koper hangt af van het kopergehalte van de grond, en is gelijk voor alle grondsoorten.

Koperadvies voor grasland 
Waardering toestandCu-gehalte (mg/kg)Bemesting (kg Cu/ha) 
Laag< 2.06 (1)
Vrij laag2.0-4.93.5
Goed5.0-9.90
Hoog>9.90
Bij gebruik van kopermeststoffen (landbouwzout + Cu, kopersulfaat en koperslakkenbloem) 
moet bemesting bij voorkeur in het najaar of in de winter gebeuren.


Aanwijzigingen:

  • Bemest minimaal 2 weken vóór beweiden.
  • Bij schapen en kalveren is de wachttermijn 6 maanden.
  • Voor schapen is het raadzaam om de helft van dit advies te volgen en na vier jaar opnieuw grondonderzoek te laten doen. Een kopertoestand hoger dan 15 mg Cu/kg grond wordt
    voor schapen als gevaarlijk aangemerkt.
  • Met de geadviseerde koper bemesting wordt de kopertoestand voor vier à vijf jaar op peil gebracht.


Bron: Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen 2012

Gras;Cu Koper;Gebreksziekten;
gerelateerd