Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Tarwe
Tarwe
Koperadvies voor bouwland
Koperadvies voor bouwland   
Waardering toestandCu-gehalte (mg/kg)Bemesting (kg Cu/ha) 
Laag< 3.06
Vrij laag3.0-3.92.5
Goed4.0-9.90
Hoog> 100
   
Toelichting:
  • Met name haver, tarwe, spinazie en luzerne zijn gevoelig. 
  • Matig gevoelig zijn kool, bloemkool, suikerbieten en maïs
  • Bij maïs is koper belangrijk voor de korrelzetting.
  • Indien men te laat is voor een bemesting dan een gewasbespuiting met kopermeststoffen.
. 
Bron: Adviesbasis bemesting akkerbouw en vollegrond 2013

 

Tarwe;Spinazie;Gebreksziekten;Cu Koper;
gerelateerd