Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home
Kies voor een nitraatmeststof als er op korte termijn stikstof nodig is

Na alle nattigheid tot half maart, is er dan toch eindelijk een weersverbetering opgetreden. De eerste uien en bieten zitten erin en in het Zuiden zijn de eerste aardappelen gepoot. Ook de wintergranen pakken de groei verder op. Het is tijd dus voor de stikstofbemesting op veel percelen.  De N-mineraal situatie op veel percelen is laag. Zeker om de al te velde staande gewassen een vliegende (door)start te geven moet het kunnen beschikken over direct opneembare stikstof. Kies, zeker voor deze gewassen voor een stikstofmeststof voorzien van een groot aandeel nitraat.

Veel factoren hebben invloed op de meststofkeuze, zoals de stikstofbehoefte van het gewas, de temperatuur, vocht in de bodem, naleverend vermogen van de bodem, etc. Omdat het weer, zeker op langere termijn, slecht te voorspellen is, is normaal gesproken een combinatie van stikstofvormen een veilige keuze. Er zijn diverse producten in de handel met een combinatie van stikstofvormen (zie nevenstaande tabel 1). Ook de combinatie van organische mest met kunstmest kan daarom in sommige teelten een goede combinatie zijn.


Tabel 1. Samenstelling bekende N-meststoffen met ter vergelijk organische mest

MeststofNitraat-N Ammonium-N
Amide-N
Organische gebonden N
Kalkammonsalpeter (27 N + 4 MgO; o.a. OCI Nutramon)
0,5
0,5


Urean (30 N; o.a. OCI Urean)
0,25
0,25
0,5

Ureum (46 N)


1

Ammonsulfaatsalpeter (26 N +14 S)
0,3
0,7

Zwavelzure ammoniak (21 N + 24 S; o.a. OCI ZA)

1

Ureum met coating 

1

Ureum met coating + KAS + ZA
(29 N + 8 S: OCI Exacote)
0,2
0,45
0,35

Rundveedrijfmest

0,5
0,5
Vaste rundveemest

0,14
0,84


N Stikstof;
gerelateerd