Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Meststoffen > Kalkmeststoffen
Kalkmeststoffen
Samenstelling van droge en natte kalkmeststoffen

Kalkmeststoffen zijn er in vele soorten en maten. Voor een optimaal effect van een bekalking is het belangrijk om de juiste kalkmeststof te kiezen bij uw situatie. De keuze voor een kalkmeststof hangt onder andere af van de grondsoort, de kalkstrooier, het tijdstip van bekalken, het te telen gewas en de beschikbare stikstof- en fosfaatruimte op het bedrijf. In dit artikel zijn de samenstellingen te vinden van de meest gangbare droge en natte kalkmeststoffen.

Goede afweging voor goed resultaat
Het aanbod kalkmeststoffen is groot. Voor een najaarsbekalking op zand- en dalgrond zijn in principe de meeste van onderstaande kalkmeststoffen (zie tabellen) geschikt. Deze meststoffen hebben bij een najaarsbekalking voldoende tijd om te reageren met de bodem waardoor de pH van de bodem gecorrigeerd is bij aanvang van de teelt. Vooral de magnesium uit de kalkmeststoffen heeft voldoende tijd nodig om tot werking te komen.

Bij een voorjaarsbekalking óf bij een bekalking op kleigronden kan voor een sneller effect beter gekozen worden voor een kalkmeststof zonder magnesium. Dat zorgt voor een snellere correctie van de pH. Bij een pH hoger dan 6,5 – wat veel voorkomt op kleigronden – lossen magnesiumhoudende kalkmeststoffen moeilijker op, waardoor een correctie van de pH te laat komt voor het te telen gewas.

Kalk en mestruimte
Voor calcium en magnesium gelden geen wettelijke gebruiksnormen. Bij gebruik van zuivere kalkmeststoffen kan de behoefte van de bodem en het gewas worden gebruikt als leidraad voor de bekalking. Betacal, een restproduct van de suikerindustrie, bevat daarentegen wel fosfaat en in sommige gevallen ook stikstof. Dit product wordt gezien als meststof en telt mee voor de stikstof en fosfaatruimte.

 Samenstelling van droge kalkmeststoffen 
 Kalkmeststof NWMgOP2O5Fijnheid
  bouwland/grasland   
  (g CaO/100g)(%)(g/kg)%<0,16 mm
 Dolokal545.00.090
Dolokal Extra5510.00.095
 Dolokal Supra5719.00.090
Emkal530.00.090
 Winterwijkse kleidolomiet49490.0 
Dologran (korrel); 5% MgO525.00.0
Dologran/Dolokorn (korrel); 15% MgO5315.00.0
 Gemalen brandkalk + MgO11035.00.0 
Gips/Calciumsulfaat1015.00.0

1   30% CaO oplosbaar in mineraal zuur, 67% SO3

 Samenstelling van natte kalkmeststoffen 
 Kalkmeststof NWNP2O5Fijnheid
  (g CaO/100 g) (g/kg)(g/kg)
 Borgakal5300.060
Ankal5000.090
 Miramag5200.097
Limkal5000.050
 Magkal5400.080
Betacal-filter222.759.75> 95
 Betacal-carbo263.2511.5> 95
Betacal-flow172.258.0> 95


Toelichting: 

  • NW: neutraliserende waarde (vroeger zuurbindende waarde, g CaO/100 g)
  • De stikstof in de Betacal producten werkt bij najaarstoepassing 40%, bij voorjaarstoepassing 75%
  • Betacal staat op de lijst van meststoffen en bodemverbeteraars die mogen worden toegepast in de biologische landbouw. 

Kalkmeststoffen;Eigenschappen;
gerelateerd