Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Maïs
Maïs
Kalibemesting continuteelt maïs

Hoeveel kalium er aan maïs moet worden gegeven is afhankelijk van de grondsoort, kalitoestand van de grond en de behoefte van de maïs. Maïs reageert beperkt op een kaligift, wel is de bodemonttrekking groot. Het basisadvies bestaat uit twee gedeelten, een gewasgericht en een bodemgericht advies. Aan beide adviezen moet worden voldaan voor een goede opbrengst. Onderstaand het economisch optimale advies dat tevens de kalitoestand handhaaft.

Gewas- en bodemgericht advies kalibemesting continuteelt maïs (in kg K2O/ha)

     
K-getal Grondsoort      
(K-HCl voor löss)
Veen Zand, dalgrond Zeeklei, rivierklei Löss
< 11 300 300 300 300
12 280 260 300 300
14 250 210 300 260
16 230 160 240 190
18 200 110 190 120
20 180 60 140 60
22 150 30 90 0
24 130 0 40 0
26 100 0 0 0
28 80 0 0 0
30 50 0 0 0
32 30 0 0 0
> 34
0 0 0 0

  

 

Opmerkingen
Het advies voor zandgrond geldt voor maximaal 2 jaar. Ga voor deze grondsoort uit van het advies bij een K-getal van 11 als geen nieuwe gegevens van grondonderzoek beschikbaar zijn.

 

Zie ook 'kalibemesting wisselbouw maïs'.

Maïs;K Kali;Klei;Löss;Veen;Zand;
gerelateerd