Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting
Bemesting
Gewasgerichte kalibemesting op zand-, dal- en veengrond

De hoogte van de kalibemesting af van de kalitoestand van de bodem en de gewasbehoefte. Het kaligehalte van de grond wordt uitgedrukt met de K-HCl waarde (mg K2O/100 g grond). Op zand-, dal-, veen- en kleigrond wordt de K-HCl omgerekend tot een kali-getal, op löss wordt geadviseerd op basis van K-HCl.

Het advies bestaat uit een gewasgericht advies voor het behalen van een economisch optimale opbrengst en uit een bodemgericht advies voor handhaving van de streeftoestand van de bodem en eventuele reparatie daarvan. In onderstaande tabel wordt het gewasgerichte kaliadvies in kg K2O/ha weergegeven. Dit verschilt per gewasgroep.

 

Gewasgericht kaliadvies in kg K2O/ha
 
K-getal Gewasgroep
  1 2 3 4
<= 4 320 280 430 220
6 280 230 380 190
8 250 200 350 160
10 220 170 320 130
12 180 130 280 110
14 160 110 260 90
16 140 90 230 70
18 120 70 190 60
20 110 60 170 50
22 100 50 140 40
24 80 30 120 30
26 70 0 90 0
28 60   70  
30 50   50  
32 40   30  
34 30   0  
36 0   0  

 

Gewasgroepindeling:

 1. Consumptieaardappelen, suikerbieten, zaadbieten, klaver, kunstweide (2x maaien), wikken, luzerne, aardbei, augurken, knolselderij, wortelen, waspeen, bloembollen, prei, rode biet, schorseneer, karwij, bladspinazie, spruitkool, rode kool, witte kool, uien, vlas, witlof, overige groentengewassen;
 2. Fabrieksaardappelen en industrieaardappelen, bloemkool;
 3. Voederbieten;
 4. Asperge, granen, maïs, stamslabonen, tuinbonen, bruine bonen, veldbonen, conservenerwten, landbouwerwten, graszaad en andere zaadgewassen.


Opmerkingen:

 • Advies is slechts voor 2 jaar geldig. Zijn er geen nieuwe gegevens uit grondonderzoek beschikbaar, ga dan uit van het advies bij K-getal 11 (streefwaarde).
 • Pootaardappelen kunnen zwaarder bemest worden dan consumptieaardappelen.
 • Stoppelknollen na granen met 80 kg K2O bemesten.
 • Bij suiker- en voederbieten ook 200 kg Na2O bemesten.
 • Adviesgift voor kunstweide geldt voor 2x maaien. Elke maaisnede meer/minder vermeerder resp. verminder de gift met 80 kg K2O.
 • Bij fabrieksaardappelen het advies nauwkeurig volgen.
 • Het advies voor luzerne is gebaseerd op een opbrengst van 12,5 ton droge stof per ha. Is de opbrengst aanmerkelijk hoger, geef dan 80 kg K2O per ha extra.

 Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt

Bemesting;Gewas;K Kali;Veen;Zand;Biet;Gerst;Gras;Maïs;Overige gewassen;
gerelateerd