Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Tarwe
Tarwe
Vergroeningseis en aaltjes bepalen keuze groenbemesters

Groenbemesters moeten aan bepaalde eisen voldoen om ze te laten meetellen voor de Europese vergroeningsmaatregelen. Daarnaast vraagt ook de aaltjessituatie op uw bedrijf aandacht bij de keuze voor groenbemesters.

Oppervlakte
Als u ervoor kiest om de 5% vergroening voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) helemaal met groenbemesters in te vullen, dan moet u uw totale bedrijfsoppervlakte akkerbouw (minus oppervlakte blijvend grasland en minus oppervlakte blijvende teelten) vermenigvuldigen met 5% en de uitkomst daarvan delen door 0,3 (weegfactor groenbemesters).
Rekenvoorbeeld: als u 80 ha akkerbouwland heeft betekent dit: 80 ha x 5% = 4 : 0,3 = 13,33 ha groenbemester.
 
Twee soorten uit dezelfde categorie
Daarnaast moet u kunnen bewijzen dat u een mengsel van minimaal twee soorten heeft gezaaid. U mag zelf groenbemesters mengen óf kiezen voor een kant en klaar mengsel aangeboden door de handel. Voor beiden geldt dat het gecertificeerd zaaizaad moet zijn. 

Aaltjes
Er zijn behoorlijke prijsverschillen binnen de diverse samenstellingen en aanbieders. Het is belangrijk goed te kijken naar de samenstelling van een kant-en-klaar mengsel. Is elk component geschikt voor uw grond en aaltjessituatie? De tabel geeft enkele richtlijnen voor de keuze van mengsels. 

Keuzetabel groenbemesters
Probleem
soort 1
(grootste deel)
Zaaizaadhoeveelheid 
GLB soort 1 (kg/ha)
soort 2
(kleinste deel)
WortelonkruidenEngels raaigras​ Advies: 20 kg
Minimaal: 75% = 15 kg
Italiaans raaigras
BietencysteaaltjesBCA resistente
bladrammenas​
Advies: 25 kg
Minimaal: 75% = 20 kg
BCA resistente
gele mosterd
Vrijlevende aaltjes (P. teres) *
BCA resistente
bladrammenas
​ *
Advies: 25 kg
Minimaal: 75% = 20 kg
BCA resistente
gele mosterd
Wortelknobbelaaltje (M. chitwoodi)
multiresistente
bladrammenas​
Advies: 25 kg
Minimaal: 75% = 20 kg
Zwaardherik of
Engels raaigras
Wortellesieaaltje (Pratylenchus)
​Japanse haver ** Advies: 70 kg
Minimaal: 75% = 55 kg
Engels raaigras of
Tagetes
Stengelaaltje
Engels raaigras Advies: 20 kg
Minimaal: 75% = 15 kg
Italiaans raaigras

* Bij Paratrichodorus teres heeft bladrammenas de voorkeur. Bij P. similis of P. primitivus heeft géén groenbemesting de voorkeur!
  Kies dan voor stro laten liggen, compost en/of dierlijke mest. Een alternatief is
een mengsel van diverse soorten groenbemester
  om de algemene biodiversiteit te verhogen.

**Zaai geen Japanse haver als er risico's op M. Chitwoodi zijn.

Lees meer over groenbemester:

 

Bron: Delphy 

Tarwe;Gerst;Overige gewassen;Groenbemesters Japanse haver;Groenbemesters Italiaans raaigras;Groenbemesters Gele mosterd;Groenbemesters Bladrammenas;N Stikstof;Werken aan een gezonde bodem;
gerelateerd