Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Inzaai groenbemester voor vergroening tot en met 15 oktober

Eindelijk valt er weer regen van enige betekenis. Hoewel de graanoogst al weer enige tijd achter ons ligt, valt er mogelijk nu voldoende regen om een groenbemester ook te laten kiemen en ontwikkelen. Vanwege de uitzonderlijke droge periode heeft het Ministerie van LNV besloten dat de inzaai van de groenbemester nog tot en met uiterlijk 15 oktober mag plaatsvinden om het perceel mee te laten tellen voor de vergroening. 

Meld zo spoedig mogelijk na het inzaaien van het vanggewas de inzaaidatum bij RVO. Vanaf de melding en bevestiging (d.m.v. een tancode) gaat de 8-wekenperiode pas tellen. De melddatum (direct na inzaai) is bepalend en niet een eventueel eerdere inzaaidatum! Het invullen van de juiste zaaidatum hoeft uiteraard alleen bij de vanggewassen waar u daadwerkelijk mee gaat vergroenen. Bij vanggewassen die u bij de gecombineerde opgave “teveel” hebt opgegeven voor vergroening hoeft u verder niets te veranderen. Geef een perceel bij RVO altijd volledig op voor het vergroenen. Als u 3 ha vergroening nodig heeft en u wilt dit invullen op een perceel van 5 ha, dan moet dus het volledige perceel van 5 ha ingezaaid worden en aan alle vereisten voldoen. 

Bron: Delphy

Regelgeving;
gerelateerd